Vorige Volgende

Online lesgeven bij OBS De Klinker

— 22 januari 2021

In de huidige lockdown zijn de leerkrachten van basisschool De Klinker opnieuw overgeschakeld naar het online-onderwijs. Maar in vergelijking met het begin van de coronapandemie zijn zij – en hun leerlingen – veel beter ingespeeld op deze andere vorm van lesgeven.

Vanaf de buitenkant lijkt er serene rust te heersen op de gangen en in de lokalen van de Oud-Beijerlandse basisschool, maar dat is slechts schijn. Binnen is er volop activiteit: in één van de klaslokalen zijn twee leerkrachten bezig met het opnemen van instructievideo’s en in diverse andere lesvertrekken bevinden zich collega’s die kleine groepjes of zelfs individuele leerlingen begeleiden. Dat doen zij terwijl op de achtergrond regelmatig het geluid van de laptop klinkt.

,,Volgens mij hoor ik daar dat een leerling zich meldt’’, excuseert Laura, leerkracht in groep 7, zich terwijl ze zich naar haar bureau spoedt om de roep om onderwijsbijstand via de online-omgeving te honoreren. ,,We beginnen elke morgen klassikaal online om de dag te beginnen en het programma door te lopen en we sluiten ook altijd gezamenlijk af, waarbij aan de orde komt wat goed is gegaan en ook op welke problemen de kinderen misschien gestuit zijn. Maar tussendoor is het ook mogelijk om vragen te stellen, als leerlingen er echt niet uitkomen.’’

YouTube

Heel makkelijk schakelt Laura om van de leerlingen die zich – deels vanwege de noodopvang – in haar klaslokaal bevinden naar de online-lessituatie. ,,De ervaringen van afgelopen jaar, toen we in maart abrupt moesten overschakelen naar onderwijs per computer, helpen daarbij. We zijn nu veel beter voorbereid en kunnen beter inspelen op de veranderde situatie. En ja, je wordt er ook handiger in. Ik ben zelf helemaal niet zo bedreven met computers en heb tijdens de eerste lockdown ook regelmatig hulp van ‘thuis’ gehad. Maar ik merk dat ik er lol in heb om YouTube-filmpjes te maken. En het is ook nog eens leuk om te doen, maar wel anders.’’

Enkele tientallen meters verder is het bij meester Willem Jan in de klas een stuk rustiger. Slechts één leerling bevindt zich in de klas. ,,Maar dat verschilt per dag, want eerder deze week had ik aanmerkelijk meer leerlingen hier’’, geeft hij aan. ,,Het is telkens aanpassen aan de omstandigheden, maar dat maakt het ook uitdagend. Op maandag en donderdag hebben we vaste momenten waarop de leerlingen zich online moeten laten zien, zodat we ook een vinger aan de pols houden. Als we dan iemand niet zien, nemen we contact op met de ouders. Zij hebben natuurlijk ook weer moeten schakelen naar de nieuwe situatie. Ik merk dat het nu veel soepeler loopt dan tien maanden geleden, door ervaring. Zo kunnen we het programma voortzetten. En naast het online-ondersteunen hebben we ook lespakketten die we verstrekken.’’ Zijn befaamde som van de dag is overigens ook digitaal gewoon intact gebleven.

Mysterie

Laura is inmiddels aan de sluiting van de dag begonnen en bespreekt hoe de leerlingen de afgelopen uren hebben beleefd. De discipline met het gebruik van de microfoons is groot, ook als zij de lesdag afsluit met de oplossing van een ‘Black Story’.  Beurtelings vullen de scholieren elkaar aan om tot de oplossing van het mysterie te komen. Er ontstaat hilariteit als één van de leerlingen meldt dat evenals eerder die ochtend de hond weer iets van de stoel heeft meegenomen. Na de klassikale afsluiting kunnen leerlingen nog individuele vragen stellen. ,,Het werkt allemaal best soepel’’, constateert Laura, die haar groep leerlingen met een collega ‘deelt’. ,,Maar ik ben straks echt weer heel blij als de kinderen voor me in de klas zitten.’’

Bron: Het Kompas online