Vorige Volgende

Heropening van de basisscholen

— 5 februari 2021

Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet aan dat scholen en kinderopvang weer open gaan vanaf maandag 8 februari 2021. We zijn blij dat kinderen weer fysiek naar school en naar de dagopvang kunnen en daar kunnen leren en spelen met leeftijdsgenoten. U als ouder(s)/verzorger(s) bedanken we voor uw inspanningen bij het thuisonderwijs, vaak naast uw eigen werkzaamheden. Complimenten!

Scholen en kinderopvangaanbieders in de Hoeksche Waard bereiden de heropening samen met de gemeente voor. In deze brief informeren wij u over de gezamenlijke afspraken. Over afspraken op school/locatieniveau wordt u door uw schooldirecteur of kinderopvanglocatie verder geïnformeerd. De scholen maken daarbij gebruik van het protocol heropening basisonderwijs van de PO-raad dat morgen verschijnt.

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Vanaf 8 februari 2021 gaan de basisscholen weer volledig open. Het kabinet geeft op basis van adviezen van het OMT aan, dat dit verantwoord is. We hebben er vertrouwen in de scholen op een veilige en verantwoorde manier te kunnen openen.

Om het risico van verspreiding van het virus op scholen zo klein mogelijk te houden, worden er extra maatregelen genomen:

  • Er komen geen ouders in de school. We vragen de kinderen uit groep 7 en 8 om zo veel mogelijk zelf naar school te komen.
  • Ouders houden afstand van elkaar bij het wegbrengen of ophalen. Wij adviseren hen hierbij ook buiten een mondkapje te dragen.
  • De klassen worden zo veel mogelijk gescheiden gehouden. Er wordt daarom gewerkt met ruime in- en uitlooptijden en gespreide pauzetijden. Kinderen spelen zo veel mogelijk met hun eigen klas buiten.
  • In de midden- en bovenbouw wordt binnen de klas, zo veel mogelijk, gewerkt in vaste groepjes.
  • Wij adviseren de leerlingen van de groepen 7 en 8 en de leerkrachten dringend om bij het lopen over de gangen een (zelf mee te brengen) mondkapje te dragen. Wanneer zij op hun plaats in de klas zitten, kan het mondkapje af. Op maandag zal de leerkracht een toelichting geven aan deze leerlingen voor het juiste gebruik van het mondkapje.

Het leerlingenvervoer naar en van het speciaal (basis)onderwijs wordt weer op de gebruikelijke manier ingezet. De vervoerders hebben een eigen coronaprotocol.

Kinderopvang en peuteropvang

De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaat vanaf 8 februari 2021 weer volledig open. Dit geldt ook voor de peuteropvang/peuterspeelzalen. Ook in de kinderopvang worden enkele extra maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus (nog) verder te verkleinen. Dit houdt in dat u de kinderen brengt en haalt zonder de groep te betreden, dat u afstand bewaart en een mondkapje draagt in onze locaties. Uw kinderopvanglocatie zal u verder informeren over de maatregelen per opvanglocatie.

De buitenschoolse opvang (BSO) blijft voorlopig nog gesloten. Op de BSO is alleen noodopvang beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities.

De eigen bijdrage blijft gecompenseerd worden zolang de BSO gesloten is.

Wat gebeurt er bij een besmetting van een kind of personeel?

Om het risico op verspreiding binnen een school of kinderopvanglocatie zo klein mogelijk te houden, zijn de quarantaineregels aangescherpt. Hierdoor worden kinderen op school of opvang eerder als ‘nauw contact’ aangemerkt in plaats van ‘overig contact’. Dit geldt voor iedereen die langer dan 15 minuten (opgeteld), op minder dan 1,5 meter afstand is geweest van een besmet persoon.

Dit betekent, dat wanneer er een kind of leerling besmet is met het coronavirus, veelal de hele klas thuisblijft (quarantaine). Het betreffende kind of de medewerker uit die groep gaat dan niet naar buiten, dus ook niet sporten, of ergens op bezoek. Als dit aan de orde is, ontvangt u nadere instructies over de quarantaine. De quarantaine geldt overigens niet voor het hele gezin. Huisgenoten mogen naar buiten gaan, zolang degene die in quarantaine is geen klachten heeft.

Als een klas of een deel van een klas thuis moet blijven, spant de school zich in om deze kinderen zo snel mogelijk afstandsonderwijs te bieden.

In principe geldt de quarantaine voor 10 dagen. Na 5 dagen kan via de GGD een coronatest gedaan worden. Als deze negatief is (geen besmetting) kan het kind weer naar school of de opvang. Zo kan de quarantaine-tijd verkort worden. Bij een positieve test (wel besmetting) krijgt u nieuwe instructies over quarantaine voor het kind en de huisgenoten. Wilt u geen test laten afnemen bij uw kind? Dan kan uw kind na 10 dagen weer naar school of opvang, als hij/zij geen klachten heeft gekregen.

Veiligheid en gezondheid

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over gezondheidsrisico’s. Het RIVM is hier duidelijk in: Er worden niet veel (jonge) kinderen ziek van het virus. Als zij ziek worden, verlopen de klachten mild.

De nieuwe virusvarianten blijken besmettelijker te zijn dan de oude variant. De besmettelijkheid bij kinderen is echter ook bij deze variant veel minder dan bij volwassenen, zo blijkt opnieuw uit onderzoek. Het lijkt erop dat de bijdrage aan verspreiding geleidelijk toeneemt met de leeftijd van een kind.

Daarom is het belangrijk dat we er, met elkaar, alles aan doen om verspreiding op scholen en opvang te voorkomen. Voor de kinderen, de gezinnen én voor de medewerkers. Oók degenen met een kwetsbare gezondheid. Zodat iedereen veilig naar school en naar de opvang kan.

Uw hulp en medewerking bij de extra maatregelen is nodig. Met elkaar kunnen we zo bijdragen aan het open houden van het onderwijs en de kinderopvang.

Daarom aan u het dringende advies:

  • Houd u aan de basismaatregelen.
  • Blijf thuis en laat u testen bij klachten. Houd ook uw kind thuis bij corona-gerelateerde klachten. Wanneer uw kind alleen neusverkouden is mag het naar school of opvang. Laat uw kind testen wanneer (tevens) sprake is van andere gezondheidsklachten.
  • Meld een positieve test (besmetting) zo snel mogelijk bij de school of opvang van uw kind. Dit is noodzakelijk om snel te kunnen handelen en verdere verspreiding binnen de school of opvang te voorkomen. Er wordt vertrouwelijk met uw melding om gegaan!

Ondersteuning kinderen en ouders

Hoe langer de maatregelen duren, hoe meer dit van mensen vraagt. Van opvangmedewerkers en leerkrachten, van kinderen en ook van ouders. Dit kan spanningen in gezinnen veroorzaken.

Is hiervan in uw gezin sprake, schroom dan niet om tijdig hulp te vragen! U kunt hiervoor terecht bij uw jeugdverpleegkundige (0-4 jaar) en bij het schoolmaatschappelijk werk (4-12 jaar). U kunt onder andere met hen in contact komen via uw school- of opvanglocatie. Bekijkt u ook eens de tips op de website www.hoekschewaard.alsvillage.nl en op de poster als bijlage bij deze brief.

Tot slot

De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente zijn erg blij dat kinderen binnenkort weer naar de basisschool en opvang kunnen. Mogen wij rekenen op uw medewerking?

Met vriendelijke groet,

L.J. van Heeren,

Voorzitter college van bestuur