Vorige Volgende

Extra taal en rekenen brugklas ‘Hoeksch en Actief’

— 2 maart 2021

Het Actief College en het Hoeksch Lyceum gaan brugklassers in het nieuwe schooljaar extra taal- en rekenles geven. Door corona hebben basisscholen zestien weken lang onderwijs op afstand moeten geven. Dat kan voor sommige leerlingen minder effectief zijn geweest. Stichting De Hoeksche School, waar alle openbare basisscholen, het Actief College en het Hoeksch Lyceum onder vallen, zet daarom volgend schooljaar in alle brugklassen een ervaren basisschoolleerkracht in, om in samenwerking met de vakdocenten van het VO, mogelijke hiaten in de leerstof op te sporen en bij te spijkeren.

‘Achterstanden’

Nu de basisscholen weer open zijn doen onze leerkrachten er alles aan om de gebruikelijke leerstof voor groep 8 alsnog te behandelen. Als dat niet lukt is dat geen ramp. Na de zomervakantie gaan we daar op het Hoeksch en Actief gewoon mee verder. Dat is het voordeel van een onderwijsstichting als De Hoeksche School met basisonderwijs èn voortgezet onderwijs onder één bestuurlijke paraplu. Onze basisscholen adviseren de ouders van groep 8 op basis van de competenties en motivatie van hun kind. Gemiste leerstof kan worden ingehaald en is daarom niet bepalend voor dat advies. Ouders hoeven dus niet bang te zijn voor een lager advies door corona.

Verlengde brugklas

Voor kinderen met een eenduidig advies hebben het Actief College en het Hoeksch Lyceum homogene brugklassen. Daarnaast hebben onze scholen ook dakpanklassen: basis/kader, mavo/havo of havo/vwo. In deze gemengde klassen krijgen onze leerlingen twee jaar lang de tijd om op het passende niveau te komen. Bij twijfel: kies dan voor de dakpanklassen.

Het is mooi dat wij kinderen op het Actief en het Hoeksch zowel kunnen bijspijkeren als langer de tijd geven om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Zo bieden wij alle kinderen optimale kansen, ook in coronatijd. Niet voor niets is het motto van De Hoeksche School: ‘De mooiste tijd van je leven!’

Luc van Heeren is voorzitter college van bestuur van Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard.