Vorige Volgende

Kinderraad weer fysiek bijeen

— 2 juli 2021

Op 30 juni kwam de kinderraad voor het eerst sinds de coronacrisis weer bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

De kinderraad bestaat uit leerlingen uit groep 6, 7 of 8 van alle 21 basisscholen van Stichting De Hoeksche School. Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst legden de leerlingen in het bijzijn van wethouder Joanne Blaak de officiële eed af. Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De kinderraad bestaat uit jonge, kritische burgers met een duidelijke mening. En dat werd al snel duidelijk: de leerlingen waren goed voorbereid en stelden kritische vragen. Maar de wethouder liet zich niet van de wijs brengen en gaf open en eerlijk antwoord op elke vraag.
Tot slot stond het onderwerp ‘weldadigheid’ op de agenda. Wat doe jij voor een ander, wat zou je willen doen en wat heb je nodig om dat te doen? De coronacrisis heeft -gelukkig- beperkt invloed gehad op de goede doelen initiatieven bij de scholen van Stichting De Hoeksche School, zo bleek. De leden van de raad deelden hun acties en resultaten en bespraken hun toekomstige wensen. De verantwoordelijkheden van de wethouder hebben onder andere betrekking op dit onderwerp en zij was na afloop van de bijeenkomst dan ook erg enthousiast over de initiatieven en aanpak vanuit de kinderraad.
Bijzonder detail: de regenboogkleding van de leden van de kinderraad staat symbool voor onze inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet. Want precies dát is waar de kinderraad voor staat!

Bron: Hoeksch Nieuws