Vorige Volgende

Opvolger bekend

— 17 november 2021

De raad van toezicht van Stichting De Hoeksche School heeft bekend gemaakt dat Ad Keller per 1 april 2022 de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van De Hoeksche School zal zijn. De huidige voorzitter van het college van bestuur, Luc van Heeren, gaat, na bijna 20 jaar voorzitterschap, medio mei volgend jaar met pensioen.
De afgelopen maanden is een zeer zorgvuldig selectieproces doorlopen waarin schoolleiders vanuit het PO en VO, leden van de beide GMR-en, een vertegenwoordiging van het bestuurskantoor, de bestuurder van De Hoeksche School Kinderopvang en leden van de raad van toezicht verschillende gesprekken met kandidaten hebben gevoerd. Unaniem is Ad Keller gekozen als nieuwe bestuurder van De Hoeksche School.
Ad Keller start per 1 april 2022 bij De Hoeksche School en zal, na een korte inwerkperiode, het stokje overnemen van Luc.

Hieronder stelt Ad zichzelf nog even voor:

Mijn naam is Ad Keller. Per 1 april 2022 zal ik werkzaam zijn op De Hoeksche School en als Luc van Heeren medio mei de organisatie gaat verlaten, ben ik de nieuwe bestuurder van de stichting. Het is een mooie stap in mijn loopbaan waar ik bijzonder naar uitzie.
Ik woon met mijn vrouw Elly in Dordrecht. Wij hebben twee kinderen en twee kleindochters.

Ik ben een onderwijsman in hart en nieren. In 1982 gestart als leerkracht op De Gouwaert in Goudswaard en momenteel ben ik rector/bestuurder van het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel.
In de tussenliggende jaren heb ik gewerkt op een SBO-school en in het Speciaal Onderwijs. Mijn leidinggevende en bestuurlijke functies heb ik uitgevoerd bij SPON, een stichting met een divers en specialistisch onderwijsaanbod.
Ik zie het als een voorrecht om met elkaar een ontwikkeling door te maken die recht doet aan dat wat leerlingen nodig hebben en waar oog is voor leerlingen, medewerkers en ouders.

De stap die ik nu maak, is zeker een bewuste. De Hoeksche School is een mooie en complete organisatie. Dit is onder andere zichtbaar in de samenwerking met de kinderopvang, de ontwikkeling van de IKC’s, de sterke basisscholen, het SBO en het totale aanbod van het voortgezet onderwijs. Het is mijn ambitie De Hoeksche School verder vorm te geven. Ik wil graag samen met jullie verder werken aan sterk openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard waar we gezamenlijk inhoud geven aan het motto: ‘De mooiste tijd van je leven’.

Ad Keller