Vorige Volgende

Vacature orthopedagoog

— 11 juli 2022

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard is per 1 september 2022 op zoek naar een deskundig, ervaren en empathisch Kernlid van de Ondersteuningscommissie.

De inhoudelijke beoordeling of een leerling het best ondersteund kan worden in het Speciaal Onderwijs (SO), Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het regulier basisonderwijs is een taak van de Ondersteuningscommissie (OC). De OC bestaat uit 3 kernleden en komt tot een advies na overleg met de school en de ouders. De commissie werkt onder eindverantwoordelijkheid van de directie en het bestuur van het Samenwerkingsverband.

De volledige vacaturetekst lees je hier.