Ontmoeten

Ontdekken

Onderzoeken

Wij bieden jouw kind een veilige, vertrouwde plek voor opvang en onderwijs. Een plek waar hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. En alle mogelijkheden krijgt om te ontmoeten, ontdekken en onderzoeken!

Kinderopvang & onderwijs

Jouw kind is, van baby tot student, van harte welkom bij De Hoeksche School. Wij bieden professionele opvang, begeleiding en onderwijs op 26 locaties in de Hoeksche Waard. Op al die locaties, van kinderdagverblijf tot middelbare school, gelden dezelfde normen en waarden. Dat voelt veilig en vertrouwd, en dat helpt jouw kind bij elke nieuwe stap in zijn of haar ontwikkeling: van de peutergroep naar de basisschool en van groep 8 naar de brugklas.

Ontmoeten

Ontwikkelen en leren doen kinderen het beste samen. De ontmoetingen met andere kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten zijn daarin heel waardevol. Kinderen leren zich verhouden tot elkaar en hun, naarmate ze ouder worden, steeds groter wordende omgeving. Ook ervaren ze hoe leuk het is om samen te zijn. En hoe ze, vanuit die verbinding, steeds meer kennis en vaardigheden opdoen.

Ontdekken

Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende omgeving om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Binnen onze ontwikkelings- en onderwijsprogramma’s is ruimte om zelf tot inzichten te komen, fouten te maken en daarvan te leren, en met creatieve oplossingen te komen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling tot zelfstandige, zelfbewuste en evenwichtige mensen.

Onderzoeken

Binnen De Hoeksche School stimuleren we een onderzoekende, en in het verlengde daarvan, kritische houding. Al op de kinderopvang besteden we aandacht aan vragen stellen en je mening geven. In het basis- en voortgezet onderwijs stimuleren we kinderen om op zoek te gaan naar het ‘hoe en waarom’ achter zaken. Ook begeleiden we hen bij het opzetten en verrichten van doelgerichte onderzoeken.

Onze locaties

De Hoeksche School heeft 26 locaties in de Hoeksche Waard. Dit zijn kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en middelbare scholen. Meer dan de helft van onze locaties is een integraal kindcentrum (IKC). Hier bieden we jouw kind opvang en onderwijs onder één dak.

Financiële regelingen

Gezinnen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op meedoenregeling en/of het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Voor mijn kind zoek ik…

Ben je op zoek naar een peuterspeelzaal in ‘s-Gravendeel? Of vind je het fijn als het kinderdagverblijf in hetzelfde hetzelfde gebouw zit als de toekomstige basisschool van jouw kind? Klik op onderstaande knop voor een overzicht van de faciliteiten per locatie.