Previous Next

Update nieuwsbericht sluiting kinderopvang 16 maart

— 17 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Wij zullen u de komende weken wat vaker dan gebruikelijk informeren. Gisteren heeft u de nieuwsbrief over de sluiting van de kinderopvang en de scholen van ons gehad. Vandaag ontvangt u nog wat nadere informatie.

Toelichting overheidsbesluit en praktische uitwerking

Op de site van de rijksoverheid vindt u alle informatie over de gevolgen van de sluiting voor u. Voor het gemak verwijs ik u naar deze site en adviseer ik u deze informatie goed door te lezen. Hier staat ook informatie over de betalingsverplichting en de kinderopvangtoeslag en hoe extra opvang wordt gefinancierd voor ouders/verzorgers die werken in de cruciale sector.

Hoe wordt de opvang georganiseerd de komende tijd voor de cruciale sector? Het is voor ons heel belangrijk dat wij in kaart brengen hoeveel kinderen gebruik gaan maken van deze mogelijkheid. Wij verzoeken u dringend dit aan ons door te geven via info@ko-dehoekscheschool.nl (als u dit nog niet gedaan hebt) met vermelding van de dagen waarop u opvang nodig heeft. Voor dit moment vindt de opvang van kinderen van ouders/verzorgers uit de cruciale sector op de vertrouwde opvanglocaties plaats. Later deze week zal bekend worden hoe we dit gemeentebreed gaan organiseren.

Tot slot

Wij begrijpen dat de overheidsmaatregel voor u gevolgen heeft en zaken anders lopen dan u gewend bent. We proberen echter onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en hopen op uw begrip in deze situatie.

Cora Labree

Directeur-bestuurder De Hoeksche School Kinderopvang.