Wij zijn blij dat vanaf 11 mei de scholen en de BSO weer gedeeltelijk open mogen.

Omdat de BSO het schoolritme gaat volgen hebben wij van u voor de periode van 11 mei tot en met 29 mei een nieuw schema nodig voor de dagen dat u BSO wilt afnemen.

Uw kind mag gebruik maken van de BSO als het kind die dag naar school gaat. Op dagen dat hij/zij niet naar school, mag dit helaas niet.

De kosten voor de opvang worden in de periode van de gedeeltelijke openstelling vergoed tot het maximale Kinderopvang Tarief (7,02 euro per uur).

Via onderstaand formulier kunt u aangeven op welke dagen u van de BSO gebruik wilt maken, volgens het ritme van de school. Op donderdag 21 mei zijn we dicht in verband met Hemelvaartsdag. Op vrijdag 22 mei zijn we niet open voor reguliere BSO opvang omdat de scholen dan dicht zijn.

 

Opgave regulier BSO van 11 mei tot en met 29 mei

Met dit formulier kunt u uw kinderen voor de reguliere BSO opgeven (geen noodopvang!!!)
  • Op welke school zit uw kind?
    Geef aan op welke dagen u BSO/VSO nodig heeft volgens het schoolritme van de school van uw kind. Wij houden de contracttijden van uw kind aan (bijvoorbeeld vroege opvang vanaf 7:00 uur) en/of volgen de schooltijden van uw kind (bijvoorbeeld een continurooster).
    Geef aan op welke dagen u BSO/VSO nodig heeft volgens het schoolritme van de school van uw kind. Wij houden de contracttijden van uw kind aan (bijvoorbeeld vroege opvang vanaf 7:00 uur) en/of volgen de schooltijden van uw kind (bijvoorbeeld een continurooster).
    Geef aan op welke dagen u BSO/VSO nodig heeft volgens het schoolritme van de school van uw kind. Wij houden de contracttijden van uw kind aan (bijvoorbeeld vroege opvang vanaf 7:00 uur) en/of volgen de schooltijden van uw kind (bijvoorbeeld een continurooster).
  • Dank voor het invullen van het formulier. U kunt hier eventuele bijzonderheden invullen