Omdat de BSO het schoolritme gaat volgen hebben wij van u voor de periode van 2 juni tot en met 5 juni een nieuw schema nodig voor de dagen dat u BSO wilt afnemen.

Uw kind mag gebruik maken van de BSO als het kind die dag naar school gaat. Op dagen dat hij/zij niet naar school, mag dit helaas niet.

De kosten voor de opvang worden in de periode van de gedeeltelijke openstelling vergoed tot het maximale Kinderopvang Tarief (7,02 euro per uur).

Via onderstaand formulier kunt u aangeven op welke dagen u van de BSO gebruik wilt maken, volgens het ritme van de school. Op maandag 1 juni zijn we gesloten in verband met het pinksterweekend.

 

Opgave regulier BSO van 2 juni tot en met 5 juni

Met dit formulier kunt u uw kinderen voor de reguliere BSO opgeven (geen noodopvang!!!)
  • Op welke school zit uw kind?
    Geef aan op welke dagen u BSO/VSO nodig heeft volgens het schoolritme van de school van uw kind. Wij houden de contracttijden van uw kind aan (bijvoorbeeld vroege opvang vanaf 7:00 uur) en/of volgen de schooltijden van uw kind (bijvoorbeeld een continurooster).
  • Dank voor het invullen van het formulier. U kunt hier eventuele bijzonderheden invullen