Kinderopvang

Helaas is de overheid genoodzaakt de scholen en kinderopvang te sluiten. Wij vinden het jammer maar begrijpelijk. Wij blijven echter open voor noodopvang. Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de noodopvang (als u in een cruciaal beroep werkt).

De wettelijke spelregels zijn als volgt:

 • Voor noodopvang tijdens schooltijden en tijdens de schoolweken wendt u zich tot de school
 • Voor overige noodopvang kunt u bij ons terecht
 • U krijgt, net als tijdens de vorige sluiting, compensatie van de overheid voor de niet afgenomen uren
 • Voor noodopvang binnen het opvangcontract krijgt u om die reden geen (extra) factuur
 • Wij gaan er vanuit dat u alleen binnen de uren van het opvangcontract noodopvang nodig heeft. Heeft u onverhoopt meer nodig, dan kijken wij op basis van de personele bezetting of dit mogelijk is.
 • Bent u geen klant van ons, dan kunt u zich inschrijven via ons inschrijfformulier met het verzoek om noodopvang. Wij nemen dan telefonisch contact met u op
 • Bent u klant van Spelenderwijs, onze fusiepartner, dan kunt u zich middels een mail naar administratie@spelenderwijshw aanmelden voor noodopvang tijdens de schoolweken en reguliere openingstijden
 • In het formulier geeft u duidelijk aan op welke dagen u opvang nodig heeft. Wij plannen u kind vervolgens in. Dit vindt u terug in de ouderapp onder het product noodopvang 

Meer informatie:

veel gestelde vragen noodopvang

compensatie kosten noodopvang

Opgave noodopvang

Met dit formulier kunt u uw kinderen uitsluitend opgeven voor noodopvang! (Alleen als u werkt in de cruciale sector en geen andere opvang heeft kunnen organiseren). Voor noodopvang tijdens schooltijden (4-12 jaar) tijdens de schoolweken meldt u zich bij school Na verwerking van het formulier (binnen enkele werkdagen) kunt u de opgegeven dagen terugzien in het ouderportaal als u klant van ons bent. Het kan zijn dat wij genoodzaakt zijn vestigingen samen te voegen. U wordt hier dan uiteraard over geïnformeerd
 • Licht toe waarom u echt gebruik moet maken van de noodopvang. Wij kunnen telefonisch contact met u opnemen om af te stemmen of de opvang echt noodzakelijk is.
 • Op welk telefoonnummer kunnen wij u bereiken om af te stemmen over de noodzaak van opvang
 • zijn er nog bijzonderheden rond de opvangtijden/dagen? Heeft u vroege of late opvang nodig (vanaf 7:00 uur of na 18:30 uur?)