Kinderopvang

De sluiting van de kinderopvang is helaas verlengd. Wij inventariseren de behoefte aan noodopvang vanaf 18 januari tot en met 22 januari. Mocht de overheid besluiten dat wij eerder open gaan,  dan verwachten wij uw kinderen weer op de gebruikelijke opvangdagen en komt de noodopvang te vervallen. Mochten we langer dichtgaan dan zal uiterlijk 22 januari een nieuwe inventarisatie plaatsvinden.

Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de noodopvang (als u in een cruciaal beroep werkt).

De wettelijke spelregels zijn als volgt:

 • Voor noodopvang tijdens schooltijden en tijdens de schoolweken wendt u zich tot de school.
 • Voor overige noodopvang kunt u bij ons terecht.
 • U krijgt, net als tijdens de vorige sluiting, compensatie van de overheid voor de niet afgenomen uren.
 • Voor noodopvang binnen het opvangcontract krijgt u om die reden geen (extra) factuur
 • Wij gaan er vanuit dat u alleen binnen de uren van het opvangcontract noodopvang nodig heeft. Heeft u onverhoopt meer nodig, dan kijken wij op basis van de personele bezetting of dit mogelijk is.
 • Bent u geen klant van ons, dan kunt u zich inschrijven via ons inschrijfformulier met het verzoek om noodopvang. Wij nemen dan telefonisch contact met u op.
 • Bent u klant van Spelenderwijs, onze fusiepartner, dan kunt u zich door middel van een mail naar administratie@spelenderwijshw.nl aanmelden voor noodopvang tijdens de schoolweken en reguliere openingstijden.
 • In het formulier geeft u duidelijk aan op welke dagen u opvang nodig heeft. Wij plannen uw kind vervolgens in. U ontvangt hier geen bevestiging van. In het ouderportaal (ouderapp) vindt u de opvang terug onder het product noodopvang.

Meer informatie:

veel gestelde vragen noodopvang

compensatie kosten noodopvang

Opgave noodopvang

Met dit formulier kunt u uw kinderen uitsluitend opgeven voor noodopvang! (Alleen als u werkt in de cruciale sector en geen andere opvang heeft kunnen organiseren). Voor noodopvang tijdens schooltijden (4-12 jaar) tijdens de schoolweken meldt u zich bij school Na verwerking van het formulier (binnen enkele werkdagen) kunt u de opgegeven dagen terugzien in het ouderportaal als u klant van ons bent. Het kan zijn dat wij genoodzaakt zijn vestigingen samen te voegen. U wordt hier dan uiteraard over geïnformeerd
 • Licht toe waarom u echt gebruik moet maken van de noodopvang. Wij kunnen telefonisch contact met u opnemen om af te stemmen of de opvang echt noodzakelijk is.
 • Op welk telefoonnummer kunnen wij u bereiken om af te stemmen over de noodzaak van opvang
 • zijn er nog bijzonderheden rond de opvangtijden/dagen? Heeft u vroege of late opvang nodig (vanaf 7:00 uur of na 18:30 uur?)