Kinderopvang

De sluiting van de kinderopvang is helaas verlengd. Wij inventariseren middels dit formulier de behoefte aan noodopvang vanaf 25 januari tot en met 5 februari. Mocht de overheid besluiten dat wij eerder open gaan,  dan verwachten wij uw kinderen weer op de gebruikelijke opvangdagen en komt de noodopvang te vervallen.

Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de noodopvang (als u in een cruciaal beroep werkt).

De wettelijke spelregels zijn als volgt:

  • Voor noodopvang tijdens schooltijden en tijdens de schoolweken wendt u zich tot de school.
  • Voor overige noodopvang kunt u bij ons terecht.
  • U krijgt, net als tijdens de vorige sluiting, compensatie van de overheid voor de niet afgenomen uren.
  • Voor noodopvang binnen het opvangcontract krijgt u om die reden geen (extra) factuur
  • Wij gaan er vanuit dat u alleen binnen de uren van het opvangcontract noodopvang nodig heeft. Heeft u onverhoopt meer nodig, dan kijken wij op basis van de personele bezetting of dit mogelijk is.
  • Bent u geen klant van ons, dan kunt u zich inschrijven via ons inschrijfformulier met het verzoek om noodopvang. Wij nemen dan telefonisch contact met u op.
  • Bent u klant van Spelenderwijs, onze fusiepartner, dan kunt u zich door middel van een mail naar administratie@spelenderwijshw.nl aanmelden voor noodopvang tijdens de schoolweken en reguliere openingstijden.
  • In het formulier geeft u duidelijk aan op welke dagen u opvang nodig heeft. Wij plannen uw kind vervolgens in. U ontvangt hier geen bevestiging van. In het ouderportaal (ouderapp) vindt u de opvang terug onder het product noodopvang.

Meer informatie:

veel gestelde vragen noodopvang

compensatie kosten noodopvang

Opgave noodopvang van 25 januari tot en met 5 februai