Kinderopvang
Vorige Volgende

Compensatieregeling en geen kinderopvangtoeslag

— 25 juni 2021

Opgelet: ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor de kinderopvang ontvangen, kunnen nog tot 15 juli a.s. bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanvraag doen voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die ouders doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang vanwege de coronacrisis gesloten waren.

Het gaat om circa 4.800 huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld wanneer één ouder werkt en de ander niet. Ook expats en huishoudens waarbij sprake is van een zieke partner komen mogelijk in aanmerking.

Meer weten? ⤵️
https://lnkd.in/d27Rt3g