Kinderopvang
 

Kinderdagverblijf de Blieken is onderdeel van het kindcentrum de Blieken. Bij kinderdagverblijf de Blieken wordt gewerkt met twee groepen. Er is een startgroep voor kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Op basis van ontwikkeling en uitdaging is het mogelijk om een kind door te plaatsen met 18 maanden naar de volgende groep. Het spelmateriaal is aangepast naar de leeftijd van de kinderen per groep. Wanneer er activiteiten plaats vinden, kan er gebruik worden gemaakt van een andere ruimte, dan de groepsruimte, indien hier behoefte aan is. In de groepen staat meubilair wat speciaal is ontworpen aan de eisen voor de inrichting van een kinderdagverblijf

Adres:

Klaverbladstraat 1

3286 VR Klaaswaal

0186-574584

Rondleiding aanvragen?