KDV de Eendragt gaat open op 1 november a.s. Dan nemen we het stokje over van Tante Riet (Tantetheateam). U kunt zich nu al inschrijven.

KDV de Eendragt heeft 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.