Kinderopvang

Peuterspeelzaal de Flierefluiter Numansdorp

Gemoedelijke sfeer en grote betrokkenheid

Over de locatie

Peuterspeelzaal de Flierefluiter is één van de VE locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie door het consultatiebureau.

Onze speelzaal de Flierefluiter kenmerkt zich door afwisseling en uitdaging. We hebben een ruim, kleurrijk lokaal waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen en leren. De ontwikkeling van de peuters houden we dagelijks bij met het volgsysteem ‘KIJK’. Ook de buitenspeelplaats biedt volop ruimte om te ontdekken en te bewegen. De ouders zijn enorm betrokken bij onze locatie en dat waarderen wij enorm. Want met elkaar zorgen we voor een goede sfeer en leerklimaat voor de kinderen. We organiseren regelmatig koffieochtenden met de jeugdverpleegkundige en/of de logopediste.

Peuterspeelzaal de Flierefluiter
Plataanstraat 2
3281 CP Numansdorp
Telefoon: 06 – 40919476
E-mailadres: flierefluiter@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
326413248

DG&J-rapport
Bekijk ons inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons is geregistreerd.

Openingstijden
Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend, en vrijdagochtend.

Ochtend:
08.30 – 08.45 uur inlooptijd, 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend-woensdagochtend
Maandagochtend-vrijdagochtend
Woensdagochtend-vrijdagochtend
Dinsdagochtend-donderdagochtend