Kinderopvang

Peuterspeelzaal de Pijler

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de peuters bij hun spel en ontdekkingstocht

Over de locatie

Peuterspeelzaal de Pijler is één van de VE locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie van het consultatiebureau.

Een goede voorbereiding op de basisschool is ons uitgangspunt. Door de rijksregeling ”Voor- en Vroegschoolse Educatie” (VVE) kunnen een aantal kinderen twee extra dagdelen spelen op onze peuterspeelzaal.
Er wordt gewerkt in kleine groepen en de kinderen worden begeleid door professionele pedagogisch medewerkers.

Onze peuterspeelzaal maakt deel uit van onze locatie IKC de Pijler. Een ruime locatie met veel daglicht en een grote buitentuin.

Peuterspeelzaal de Pijler
Fazant 1 (in het gebouw van IKC de Pijler)
3299 BS Maasdam
Telefoon: 078 – 6761445
E-mailadres: depijler@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
216757186

DG&J-rapport
Bekijk ons   inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons geregistreerd.

Openingstijden:
Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdagochtend.

Ochtend:
Brengen: 08.30 uur
Ophalen: 12.30 uur