Kinderopvang

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Het spel en leerproces staan bij ons centraal! Niet het eindresultaat.

Over de locatie

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke is één van onze VE locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie door het consultatiebureau.

Olleke Bolleke is gevestigd in het gebouw van OBS De Meerwaarde. Samen met een bso en kinderopvangorganisatie, beschikken we over twee ruime, mooi ingerichte lokalen. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen, rennen en ravotten in ons prachtige speellokaal en op onze eigen buitenruimte. We werken met de diverse methodes om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren bij de kinderen. Zo leren we met “Boekenpret” de peuters het plezier van lezen te ontdekken. Met “Startblokken” leren we de kinderen spelenderwijs de basisbeginselen van taal en rekenen. In de omgang met de kinderen gaan wij uit van het Gordon systeem waarbij we luisteren naar het kind en praten met het kind op basis van respect en gelijkwaardigheid. De ontwikkeling van de peuters houden we dagelijks bij met het volgsysteem  “KIJK-Peuters”.

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Diepenhorstweg 1b (in IKC ‘de Meerwaarde’)
3291 GJ Strijen
Telefoon: 078-674 2344 (optie 3)
E-mailadres: ollekebollekestrijen@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
263543237

DG&J-rapport
Bekijk ons  inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons is geregistreerd.

Openingstijden
Maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Ochtend:
8:15 – 12:15 uur

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend-woensdagochtend
Dinsdagochtend-donderdagochtend
Dinsdagochtend-vrijdagochtend
Woensdagochtend-vrijdagochtend