Kinderopvang

Peuterspeelzaal ’t Klaverviertje

Spelen én ontwikkelen staat bij ons centraal

Over de locatie

Peuterspeelzaal ’t Klaverviertje is één van de VE locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie van het consultatiebureau.

We zijn een  mooie locatie met een centrale ligging tussen de basisscholen De Schelf en De Bouwsteen. Bij binnenkomst stap je in een ruime hal waarin we extra activiteiten als een poppentheater en bewegingsactiviteiten aanbieden. De peuters kunnen heerlijk buitenspelen op onze groene uitdagende buitenspeelplaats. We beschikken over één ruim lokaal met een grote hoeveelheid materialen voor alle ontwikkelingsgebieden en zelfs een speelhuis en glijbaan! Het andere lokaal op de locatie wordt gebruikt door een kinderopvangorganisatie.
De ontwikkeling van de peuters houden we  bij met het volgsysteem  “KIJK-Peuters”.  We hebben regelmatig  en goed contact met de basisscholen. Tevens werken we nauw samen met de jeugdverpleegkundige, logopediste en het jeugdteam. De ouderbetrokkenheid bij onze speelzaal is groot. Dat waarderen wij enorm, want wij hechten veel waarde aan het contact met de ouders. Ouders zijn dan ook altijd welkom om een ochtendje mee te helpen.

Peuterspeelzaal ’t Klaverviertje
Akkerwinde 11
3295 TR ‘s-Gravendeel
Telefoon: 06 – 40130563
E-mailadres: klaverviertje@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
172895935

DG&J-rapport
Bekijk ons inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons is geregistreerd.

Openingstijden
Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend.

Ochtend:
08.30 –  12.30 uur

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend-woensdagochtend
Dinsdagochtend-vrijdagochtend