Met onze dagindeling bieden we rust en houvast aan jouw kindje. Daarbij houden we rekening met individuele wensen.

Dagprogramma

We werken met vaste pedagogisch medewerkers en een vaste dagindeling. Dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker rekening met de individuele wensen van de ouder.

Hele of halve dagopvang

Onze kinderdagverblijven bieden opvang voor minimaal twee dagdelen per week (een dagdeel is 5,25 uur). Je kunt kiezen voor hele dagopvang of halve dagopvang. Voeding en verzorging is bij beide opvangsoorten inbegrepen. Onze kinderdagverblijven zijn geopend van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Brengen en halen

Wij vragen jouw kind vóór 09:00 uur te brengen en na 16:30 uur  te halen. Dit om het dagritme en de activiteiten zo min mogelijk te verstoren. Wil je je kind eerder ophalen, dan kan dat natuurlijk wel. Je kunt dan van tevoren bellen met de groep/locatie. In verband met de veiligheid willen wij graag weten wie jouw kind ophaalt. In geen geval worden kinderen meegegeven aan onbekenden.

Dagindeling baby’s en oudere kinderen

De dagindeling van baby’s wordt bepaald door het voedingsschema en het slaapritme van elk kind individueel. Met de wat oudere kinderen wordt een min of meer vast dagritme aangehouden, waarbij gezamenlijke activiteiten, vrij spel, voeding, verzorging en slapen elkaar afwisselen. Er zijn aparte slaapruimtes beschikbaar. We kunnen jouw kind stimuleren zindelijk te worden.