Met Uk & Puk bieden we jouw kind leuke activiteiten die zijn/haar ontwikkeling stimuleren.

Ontwikkelingsprogramma Uk & Puk

Op onze kinderdagverblijven en peutergroepen werken we met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk. Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Ervaringsgericht en themagericht

Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s.  De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden.

Ontwikkeling volgen

Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteund door een observatiesysteem, waarin we de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig volgen. Aan de hand daarvan vinden de ouder-kind-gesprekken plaats.