Met onze vaste dagindeling en vaste medewerkers zorgen we voor rust en houvast.

Dagprogramma

Op de groepen werken we met vaste pedagogisch medewerkers en een vaste dagindeling. Dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker rekening met de individuele wensen van de ouder. Bij goed weer spelen we dagelijks buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen hun energie kwijt in de binnenspeelruimte.