Aan de hand van ontwikkelingsprogramma Uk & Puk bieden we themagerichte activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van jouw kind.

Ontwikkelingsprogramma Uk & Puk

We werken met ontwikkelingsprogramma Uk & Puk. Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Ervaringsgericht en themagericht

Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden.

Observatiesysteem KIJK!

Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteund door observatiesysteem KIJK! Hiermee volgen we de ontwikkeling van jouw kind.