Hier vind je informatie over het inschrijven, aanmelden en afmelden van jouw kind.

Tussenschoolse opvang

Aan- en afmelden

Wil je jouw kind aanmelden bij TSO De Dubbeldekker of TSO De Eendragt? Dat kan via dit ouderportaal.

Geef wijzigingen tijdig door

Bij het inschrijven geef je aan op welke dagen jouw kind gebruikmaakt van de overblijf. Op deze dagen rekenen we op deze kinderen. Komt jouw kind een keer niet? Of op een andere dag? Laat het ons dan weten via het ouderportaal of op telefoonnummer 0186 – 650 020. Dit kan uiterlijk tot 08:15 uur op de dag dat opvang niet gewenst is, of extra opvang nodig is.

Afwezig zonder afmelding?

Is jouw kind afwezig, maar staat hij of zij wel aangemeld voor de TSO? Dan betaal je ook voor deze dag. Bijzondere omstandigheden daar gelaten. Alleen ouders/verzorgers kunnen aan- en afmeldingen doorgeven.