Respect, betrouwbaarheid, aandacht & betrokkenheid en plezier zijn belangrijke uitgangspunten binnen onze pedagogische visie.

Waar wij voor staan

Wij bieden kinderen, ouders en medewerkers de ruimte om te ontmoeten, ontdekken en onderzoeken. Daarbinnen hanteren wij de volgende uitgangspunten in het omgaan met kinderen en ouders:

Respect

We hebben respect voor de eigenheid en van het eigen ontwikkelingsproces van kinderen, voor de belangen en opvattingen van ouders en gastouders, voor de ruimten en materialen en voor collega’s.

Betrouwbaarheid

We zijn duidelijk, we komen onze afspraken na. Kinderen en hun ouders weten waar ze aan toe zijn, we bieden daarmee houvast. Daarmee bieden we emotionele veiligheid. We zien dit als een basisvoorwaarde voor groei.

Aandacht & betrokkenheid

We communiceren met onze volle aandacht, we zijn opmerkzaam op de (verbale en non-verbalen uitingen van) wensen en behoeften van de kinderen. Hierdoor voelen alle kinderen zich erkend en gerespecteerd.

Plezier

We willen dat kinderen en medewerkers plezier hebben. Er is ruimte voor liefde, humor en vrolijkheid. Het sociale leven in de groep is waardevol. Plezier geeft positieve energie.