Kinderopvang

Stichting De Hoeksche School Kinderopvang is een regionale kinderopvang in de Hoeksche Waard. Onze organisatie heeft een rijke historie en verzorgt al meer dan een kwart eeuw kinderopvang. Aanvankelijk alleen in Numansdorp en Klaaswaal en de laatste jaren zijn we in de gehele Hoeksche Waard actief. Onze stichting zonder winstoogmerk heeft een samenwerkingsovereenkomst met De Hoeksche School Onderwijs om integrale kindcentra te realiseren. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder.

Wij zoeken een enthousiast

 Lid Raad van Toezicht (M/V)

De  Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Er ontstaat binnenkort een vacature voor een nieuw lid. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat onze voorkeur er naar uit dat je woonachtig bent in de Hoeksche Waard of een relevant netwerk hebt in de Hoeksche Waard. Je hebt bij voorkeur expertise op het gebied van bedrijfskunde en ondernemerschap  De kandidaat moet daarnaast in staat zijn integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de directeur-bestuurder. Het beoogd lid Raad van Toezicht wordt automatisch ook benoemd in de Raad van Toezicht van de zusterstichting De Hoeksche School Tussenschoolse Opvang. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Kinderopvang.

Kan je:

  • Afstandelijkheid en betrokkenheid combineren;
  • Beoordelen/controleren combineren met adviseren/stimuleren;
  • Het organisatiebelang behartigen met oog voor de verwachtingen van de ouders en het algemeen maatschappelijk belang;
  • Besluitvaardig handelen;
  • Werken met globale informatie en om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden;
  • Informatie op belang waarderen en organisatorische spanningen herkennen;
  • In voldoende mate tijd besteden aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen

(ongeveer 6 per kalenderjaar) en in het belang van de organisatie je netwerk  aanwenden voor ondersteuning van de directeur-bestuurder van de stichting?

Wil je
ons dan je gemotiveerde sollicitatie sturen voor 30 januari 2022

 

Meer informatie:

Meer informatie of meteen solliciteren? Neem dan contact op met C. (Cora) Labree-Bluemink, directeur-bestuurder via c.labree@ko-dehoekscheschool.nl of via 0186 -650024. Bij haar kun je ook het uitgebreide functieprofiel aanvragen. Voor benoeming is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) noodzakelijk.