Wij maken goede afspraken met elkaar over verantwoord mediagebruik.

Mediagebruik

Binnen De Hoeksche School Kinderopvang komen kinderen via de pedagogisch medewerkers in contact met media. Hoe gaan we hier op een verantwoorde manier mee om? We maken hier goede afspraken over met elkaar. Je vindt deze afspraken in ons protocol ‘Mediagebruik in de kinderopvang’.