De Dubbeldekker Numansdorp

Leuk en leerzaam!

Welkom op de pagina van obs De Dubbeldekker!

Onze school

Obs de Dubbeldekker, LEUK EN LEERZAAM!
Twee eenvoudige woorden die heel goed aangeven wat wij belangrijk vinden. We willen dat uw kind een hele leuke schooltijd heeft en natuurlijk zoveel mogelijk leert op weg naar volwassenheid.
We gaan samen goed op weg. Hoe we ervoor zorgen dat het leuk en leerzaam is en hoe we samen goed op weg gaan kunt u lezen op deze pagina en in de schoolgids.
Een aantal uitspraken van leerlingen:

  • Hier meer plezier
  • Je leert heel leuk en je leert samenwerken
  • De juffen en meester helpen je goed
  • Je krijgt goed les en je leert goede regels

Uiteraard geef ik u graag een rondleiding en vertel ik u in een persoonlijk gesprek meer over onze school.

Heel graag tot ziens op obs De Dubbeldekker!

Namens het team,

Annelies Koornneef, directeur

Samen goed op weg

Wat betekent dit voor ons onderwijs?

We doen het samen
“It takes a whole village to raise a child”: Opvoeden is niet de taak van ouders alleen. Leerkrachten, buren, vrienden, iedereen is belangrijk. We doen het samen!
Kinderen leren uit voorbeelden, spiegelen zich aan de volwassenen die hen omringen, die ze ontmoeten. We zoeken daarom op vele niveaus de samenwerking. Samenwerking met leerlingen, ouders maar ook met andere organisaties.

We doen het goed
We werken op school met een goed kwaliteitszorgsysteem. We werken volgens de cyclus: waarnemen- begrijpen- plannen en uitvoeren. Dit doen we onder andere ten aanzien van onze leeropbrengsten, leerling- zorg en ook t.a.v. de tevredenheid bij leerlingen, ouders en personeel.

De weg
De weg is breed en afwisselend. We dragen zorg voor een goed aanbod voor taal en rekenen, maar we besteden ook tijd aan vakken als sociale vaardigheden, bewegingsonderwijs, techniek, muziek, creatieve ontwikkeling, weerbaarheid, gezonde voeding.

Wat willen we bereiken
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen op een goede manier op de complexe samenleving voor te bereiden en dat onze leerlingen leren op een bewuste manier in het leven te staan. Zij doen ertoe, de ander doet ertoe.
We willen hen helpen om op te groeien tot zelfbewuste mensen met vaardigheden en kennis, tot mensen die in staat zijn zelfstandig keuzes te maken en tot mensen die een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.
Dit kan alleen door samen met de ouders verantwoordelijkheid te nemen voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen en samen met onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. Daarbij willen wij vanuit onze professionaliteit de regie voeren en kaders en grenzen aangeven.
We zijn geslaagd als we aan het eind van groep 8 leerlingen afleveren die een stevige basis voor het leven hebben. Kinderen die sociaalvaardig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. Kinderen die weten wat zij kunnen en goed voorbereid zijn op hun vervolgonderwijs.

Contact

Adresgegevens
OBS De Dubbeldekker
Buttervliet 2
3281 LK Numansdorp

telefoon: 0186 681363
e-mail: info.dedubbeldekker@dehoekscheschool.nl

Website De Dubbeldekker

Wij nodigen u uit om onze website te verkennen voor meer informatie.

Bezoek de website van De Dubbeldekker voor meer informatie