OBS De Klinker Oud-Beijerland

Goed voor elkaar!

Welkom op de pagina van OBS De Klinker!

Onze school

Ons onderwijs staat midden in de samenleving en bereidt kinderen voor op het functioneren in onze samenleving. De Klinker is een openbare school waar iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en de ruimte geboden krijgt om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij kan worden. Het onderwijs sluit aan bij de aard, de aanleg, de belangstelling en de begaafdheid van de leerling, zodat deze zich op alle gebieden naar vermogen in eigen tempo kan ontwikkelen. Leren is niet iets dat de leerlingen alleen nu doen voor later… In onze visie is leren een proces van het ontwikkelen van leervaardigheden waar zij nu mee beginnen, zodat ze ook later, tijdens hun schoolcarrière of in beroeps- en privéleven, nieuwe kennis blijven construeren en integreren en zichzelf steeds verder ontwikkelen. Je blijft een levenslang leren.

Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers. Door positief te communiceren en de regie te hebben over onze emoties kunnen we beter samenwerken en onszelf goed presenteren. Goed voor elkaar!

Heel graag tot ziens op OBS De Klinker!

Namens het team,

Martin Dekker, directeur

Algemene informatie

Wij willen kinderen opvoeden tot autonoom, competent, verantwoordelijk en sociaal deelnemer van een nog onbekende samenleving die sneller dan ooit verandert. Dat beschouwen we als onze pedagogische opdracht. Wij, u als ouder samen met ons, werken aan een samenleving waarin het welzijn een belangrijke plaats krijgt met vooral vaardige, waardige en aardige burgers.

Bij onze aanpak onderscheiden we drie doeldomeinen:

Kwalificatie: aanleren van vaardigheden zoals rekenen en taal maar ook van creatieve strategieën en technieken.

Socialisering: aanleren van goede manieren. Zo gaan we met elkaar om, samen spelen en samenwerken.

Subjectivering: vorming van de persoon en dus ook het aanleren van nadenken over de eigen verantwoordelijkheid; zijn mijn wensen wenselijk voor mijn individuele ontwikkeling, voor ons leven met anderen (democratie) en voor ons leven op een planeet met beperkte mogelijkheden (ecologie)?

Onze waarden:

Vanuit de stichting De Hoeksche School hebben we als kader de volgende vier waarden: rechtvaardigheid, weldadigheid, waardigheid, vrijheid. Vanuit OBS de Klinker willen we de volgende waarde toevoegen: vertrouwen.

Missie & visie:

Missie: Kinderen voorbereiden op hun rol in een steeds veranderende wereld.

Visie: Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten hebben het lef deze te verbeteren en leren deze in te zetten. Het besef is groot dat we elkaar nodig hebben en dat we op een positieve en zorgzame wijze met elkaar om gaan. We willen verbonden zijn met onze omgeving en het nut en de samenhang zien van wat we leren. En natuurlijk willen we onze (tussentijdse) successen met elkaar vieren!

Slogan: Goed voor elkaar (zijn)

Onderwijsfocus

Wij zijn ervan overtuigd dat we leerlingen het best kunnen voorbereiden op hun rol in deze steeds veranderende wereld door veel aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

Leren met en van elkaar
Talenten kennen en benutten
Samenhang
Positief communiceren
Vieren
Zorgen voor elkaar
Betrokken bij de samenleving

Burgerschap

Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers.

Deze tekst zegt al veel over de intentie van onze school. Leerlingen moet worden voorbereid op de maatschappij! Een maatschappij die snel verandert en dus minder voorspelbaar is. Een maatschappij waar je eigen identiteit en (sociale) vaardigheden ertoe doen

Aanpak

Zorgzaam naar betrokken /groepen 1 t/m 4
Van betrokken naar loslaten /groepen 4 t/m 8

Contact

Adresgegevens
OBS De Klinker
Polderlaan 9
3261 ZA Oud-Beijerland
Poortwijk III

telefoon: 0186 626477
e-mail: info@obs-deklinker.nl

Website De Klinker

Wij nodigen u uit om onze website te verkennen voor meer informatie.

Bezoek de website van De Gouwaert voor meer informatie