IKC De Eendragt Zuid-Beijerland

Een maximale leerprestatie voor ieder kind

Welkom op de pagina van IKC De Eendragt!

Onze school

Een maximale leerprestatie door actief leren.

Kinderen hebben van nature een eigen zelfstandig leervermogen; ze leren in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. Op IKC De Eendragt stimuleren wij dit eigen vermogen. Door zelf te ontdekken en te doen, ontwikkelt uw kind zich tot een zelfbewust persoon. IKC De Eendragt biedt een actief onderwijsaanbod. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen vermogen en verkennen hun grenzen. Zij leren verantwoordelijkheid nemen en respectvol en behulpzaam te zijn naar anderen. Dit proces begint al bij groep 1 en loopt door tot en met groep 8.

Heel graag tot ziens op IKC De Eendragt!

Namens het team,

Rika van Swieten, directeur

Actief en betrokken

Combinatieklassen zijn tegenwoordig overal. De Eendragt heeft vanwege haar kleinere schaalgrootte al lange tijd diepgaande ervaring hiermee opgebouwd. In het schooljaar 2020/2021 hebben we groep 1/2, groep 2/3, groep 4, groep 5 groep 6/7 en groep 8. Gemiddeld zitten er ongeveer 20 kinderen in één klas.

We hebben meer leerkrachten en lokalen dan klassen, onze kleine groepen krijgen dus ook individueel les, naar eigen vermogen. Als groep 3 les krijgt in het lezen en schrijven, kunnen groep 1 en 2 een aparte activiteit doen met eigen begeleiding. Elke groep concentreert zich zo op haar taak en leerdoel. En in de gecombineerde lessen leren de kinderen samen te werken, elk op hun niveau, lerend van elkaar en met elkaar.

In groep 4, 5/6 en 7/8 werken we met kleine tablets om het leren naar eigen vermogen te stimuleren. Deze tablets hebben de leerlingen in bruikleen, ze gaan niet mee naar huis. De belangrijke vakken – rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen – maken we, daar waar kan, op de tablet. De les begint met een instructie op het digibord. De verwerking wordt waar mogelijk op de tablet gemaakt. Onze leerkracht ziet direct wanneer een kind iets fout of goed doet; er verschijnt een rood blokje of een groene krul op de computer. Ook het kind zelf ziet dat het iets goed of fout doet: goed is een groene krul. Dit werkt enorm motiverend! Onze leerkracht ziet wie waar is gebleven, wie waar goed in is, en welk kind aan welk vak nog wat extra aandacht moet besteden.

Maar ook dat de snellere leerling gebaat is bij een nieuwe uitdaging en zich niet gaat vervelen door te veel herhaling. Deze moderne middelen ondersteunen kind en leerkracht in het bereiken van de maximale leerprestatie.

Bij ons telt iedereen mee: letterlijk en figuurlijk. Niet alleen de gemiddelde en de hogere cijfers tellen mee, ook de minder goede. Alle leerlingen maken de CITO toets, want iedereen hoort erbij. En elk kind willen we goed volgen om de sterke punten te accentueren en het op de zwakke punten te ondersteunen. Wij nemen graag de details van de uitstroomresultaten met u door om met trots de bereikte resultaten van onze leerling met u te delen.

Wij leren kinderen elkaar te respecteren. En door onze aandacht voor de zelfbewustheid van het kind komt pesten zelden voor. Dat wil niet zeggen dat pesten nooit voor komt. Maar dit wordt meteen beetgepakt en opgelost. Elke melding nemen wij serieus en bespreken wij met alle partijen (door met de kinderen en betrokkenen dit direct te adresseren is invoering en uitvoering van een pestprotocol, feitelijk een maatregel achteraf, dan ook nog niet nodig gebleken). Deze aanpak vormt de kern van ons pestprotocol. Dat deze aanpak zeer succesvol is, maakt maatregelen als uit de groep verwijderen, of zelfs schorsen overbodig.

Ook het onderwijs op maat draagt hier aan bij: kinderen krijgen de passende uitdaging, gaan zich niet vervelen en blijven gericht op het leren. Wij nodigen u uit deze sfeer in de school te komen proeven. Wij zijn ervan overtuigd dat u het beste zelf kunt ervaren hóe dit werkt en dát het werkt door kennis te maken met ons en onze leerlingen.

Contact

Adresgegevens
IKC De Eendragt
Johan Berkstraat 31
3284 XD  Zuid-Beijerland

telefoon: 0186 661404
e-mail: school@deeendragt.nl

Website De Eendragt

Wij nodigen u uit om onze website te verkennen voor meer informatie.

Bezoek de website van De Eendragt voor meer informatie