IKC 't Kraaienest Piershil

Wij zijn een school met PIT!

Welkom op de pagina van IKC ’t Kraaienest!

Onze school

IKC ’t Kraaienest is een gezellige, kleinschalige openbare basisschool in Piershil waar iedereen elkaar kent en iedere leerling zichzelf mag zijn. Goed onderwijs is bij ons de norm. ’t Kraaienest is een onderdeel van Stichting De Hoeksche School. Op onze school staan Plezier, Inzet en Talentontwikkeling centraal. Wij zijn een school met PIT!

Bent u op zoek naar een school voor uw kind?
Dan nodigen wij u uit om onze film over IKC ’t Kraaienest te bekijken. Bent u net als wij enthousiast over onze school of denkt u dat ’t Kraaienest goed past bij uw kind, neem dan contact op via ons telefoonnummer 0186-691661 of stuur een mail naar directie@kraaienestschool.nl
Wij maken met alle plezier een afspraak voor een rondleiding, kennismaking én het proeven van de sfeer bij ons op school. Wij denken graag mee met ouder en kind.

Heel graag tot ziens op ’t Kraaienest!

Namens het team,

Julia van Belle, directeur

Algemene informatie

De inwoners van Piershil werden vroeger ‘Kraaien’ genoemd. Bij het dorp zou een kraaiennest geweest zijn, dat voor veel mensen als herkenningspunt diende. De naam van onze school is hiervan afgeleid. IKC ’t Kraaienest, een school waar je met plezier kan leren en spelen, groot mag groeien en aan het einde van groep 8 kunt uitvliegen.

Niet apart, maar samen
Binnen het openbaar onderwijs Hoeksche Waard ontmoeten kinderen met verschillende achtergrond elkaar. Wij informeren de leerlingen over die verschillende opvattingen en de wijze waarop zij daar mee om moeten gaan. Binnen het openbaar onderwijs wordt weliswaar geen godsdienst uitgedragen, maar onze leerlingen worden er wel mee in aanraking gebracht. Zonder enige kennis van zaken kun je nu eenmaal geen weloverwogen keuze maken of mening vormen. Onze school levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot een sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk persoon.

Eens een kraai, altijd een kraai
Goed onderwijs bestaat wat ons betreft uit drie onderdelen: kennis opdoen, leren omgaan met anderen en jezelf als persoon ontwikkelen.

Kennis opdoen
Iedere school wil dat kinderen het maximale uit zichzelf halen. Op ’t Kraaienest zorgen onze leerkrachten voor een uitdagende leeromgeving.
De natuurlijke nieuwsgierigheid en drang naar zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Sommige kinderen hebben voldoende aan de basisstof, andere kinderen hebben meer uitdaging nodig, omdat de reguliere stof hen te weinig tot leren uitdaagt. Voor de basisvakken werken we op ’t Kraaienest handelingsgericht. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de leerling en bieden onderwijs in een rustige en plezierige leeromgeving.
Voor kinderen die meer aan kunnen werken wij met een plustaak en verdiepingslessen. Leerlingen die moeite hebben met de basisstof, worden geholpen met extra instructie. Daar waar nodig krijgen de kinderen extra oefening.
Ook leerkrachten moeten werken aan hun kennis over onderwijs, didactiek en pedagogiek. Een leven lang leren zorgt ervoor dat de leerkracht in staat blijft om handelingsgericht aan de onderwijsbehoeften van leerlingen te blijven voldoen.

Socialisering
IKC ’t Kraaienest is een hechte gemeenschap waar kinderen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Ook oud-leerlingen brengen regelmatig een bezoekje aan de school. Niet voor niets zeggen wij ‘Eens een kraai, altijd een kraai’. Wij vinden een goede relatie met medeleerlingen en leerkracht erg belangrijk. Voor kinderen werkt het motiverend wanneer deze relaties goed zijn. Wij creëren een cultuur binnen de school waarin ieder zichzelf moet kunnen zijn. Het leren samenwerken is een belangrijke taak voor het leven, maar lang niet altijd eenvoudig. Luisteren, opkomen voor jezelf, onderhandelen, conflicten oplossen e.d. zijn allemaal vaardigheden die hierbij komen kijken. Binnen onze lessen besteden wij hier veel aandacht aan.

Persoonlijkheidsontwikkeling
Leren weten wie je bent, wat je kunt, wat je wil, wat je leuk vindt, waar je goed in bent, waar je beperkingen liggen is een proces dat niet ophoudt. Binnen de basisschoolperiode ontwikkelen de kinderen zich van klein kind tot puber. Een belangrijke periode in de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Op ’t Kraaienest brengen wij deze ontwikkeling in kaart en bespreken dit met u als ouder en met de leerling.

Contact

Adresgegevens
IKC ’t Kraaienest
Koningin Wilhelminastraat 5
3265 BH  Piershil

telefoon: 0186 691661
e-mail: directie@kraaienestschool.nl

Website ’t Kraaienest

Wij nodigen u uit om onze website te verkennen voor meer informatie.

Bezoek de website van ’t Kraaienest voor meer informatie