OBS De Tandem Oud-Beijerland

Energiek, positief, krachtig, professioneel, voor kinderen en volwassenen, herkenbaar

Welkom op de pagina van obs De Tandem!

Onze school

Openbare basisschool De Tandem is een middelgrote school en telt ongeveer 200 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Onze school is onderdeel van De Hoeksche School. De Tandem is gevestigd in Zoomwijck. Aan onze school is een professionele peuter-, buitenschoolse en tussenschoolse kinderopvang verbonden. Deze opvang wordt aangeboden door Kivido.

De Tandem is energiek, er gebeurt van alles. Maar ook ouders betrekken we hierbij. Samenwerken op De Tandem is een basisgedachte. Bovendien zijn we een ambitieuze school. Voor kinderen natuurlijk passend bij wat mogelijk is. Voor onszelf zijn we ambitieus om te blijven ontwikkelen en leren.

De schoolloopbaan van uw kind zien we als een reis. En die reis begeleiden wij graag met de kernwaarden in onze bagage. Bij de start hebben we bijzondere aandacht voor de eigenheid van kleuters. Tegelijkertijd hebben we ook een doel voor ogen: we willen het optimale uit kinderen halen en onze rol is om daarin te begeleiden. En gelukkig kunnen we zeggen dat we dat al jaren doen met goede resultaten. De inspectie is meer dan tevreden.

Heel graag tot ziens op obs De Tandem!

Namens het team,

Jorien Swank, directeur

Algemene informatie

Openbare basisschool
De Tandem is een openbare basisschool en biedt plaats aan ieder kind. Daarom spelen levensovertuiging, etniciteit en seksuele geaardheid geen rol bij de toelating. In ons onderwijs vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan die diversiteit: iedereen en elke mening doet ertoe. We leren kinderen om respect te hebben voor elkaar en dat we van elkaar kunnen leren. Dit komt voornamelijk terug in de lessen van de Vreedzame School.

Brede ontwikkeling
Uiteraard wordt op onze basisschool veel tijd en aandacht besteedt aan het reguliere schoolaanbod. Maar er is meer in het leven dan taal en rekenen. Daarom kiezen we ervoor om hiernaast bijvoorbeeld ook muzieklessen te laten verzorgen, een externe vakdocent leert de kinderen filosoferen en we besteden vanaf de kleuters aandacht aan mediawijsheid.

Leerlingen met hart voor de samenleving
Als eerder beschreven, vinden we het op De Tandem erg belangrijk om aandacht te schenken aan een veilig schoolklimaat. We helpen onze leerlingen daarbinnen opgroeien tot sociaal-invoelende, autonome en zelfverantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij.

Onze vijf kernwaarden sluiten hier direct op aan.

De kernwaarden van De Tandem

  • Communicatie over en weer
  • Leren van en met elkaar
  • Aandacht voor brede ontwikkeling
  • Focus op sociaal-emotionele groei
  • Bouwen aan de basis

Contact

Adresgegevens
OBS De Tandem
Weegpad 13
3262 CL Oud-Beijerland

telefoon: 0186 618314
e-mail: j.swank@dehoekscheschool.nl

Website De Tandem

Wij nodigen u uit om onze website te verkennen voor meer informatie.

Bezoek de website van De Tandem voor meer informatie