De Hoeksche School Info

Ons informatiemagazine De Hoeksche School Info is een uitgave van Stichting De Hoeksche School en wordt verspreid onder onze medewerkers, ouders/verzorgers van onze leerlingen en andere belanghebbenden. Via dit informatief magazine, dat 3x per jaar verschijnt, houden we u op de hoogte van nieuws van onze scholen en onze IKC’s.