Peuterspeelzalen

Peuterspeelzaal de Flierefluiter

Gemoedelijke sfeer en grote betrokkenheid

Over de locatie

Peuterspeelzaal De Flierefluiter is één van de VE locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie van het consultatiebureau.

Peuterspeelzaal de Flierefluiter kenmerkt zich door afwisseling en uitdaging. We hebben twee ruime, kleurrijke lokalen waar de kinderen naar hartenlust kun spelen en leren. Door regelmatig speel- en leermateriaal tussen beide lokalen te wisselen, krijgen de kinderen steeds weer nieuwe uitdagingen. De ontwikkeling van de peuters houden we dagelijks bij met het volgsysteem ‘KIJK’. Ook de buitenspeelplaats biedt volop ruimte om te ontdekken en te bewegen. De ouders zijn enorm betrokken bij onze locatie en dat waarderen wij enorm. Want met elkaar zorgen we voor een goede sfeer en leerklimaat voor de kinderen. We organiseren regelmatig koffieochtenden met de jeugdverpleegkundige en/of de logopediste.

Peuterspeelzaal de Flierefluiter
Plataanstraat 2
3281 CP Numansdorp
Telefoon: 06 – 40919476
E-mailadres: flierefluiter@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
326413248

DG&J-rapport
Bekijk ons inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons is geregistreerd.

Openingstijden
Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend, en vrijdagochtend.

Ochtend:
08.30 – 08.45 uur inlooptijd, 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend-woensdagochtend
Maandagochtend-donderdagochtend
Maandagochtend-vrijdagochtend
Woensdagochtend-vrijdagochtend
Dinsdagochtend-donderdagochtend

Het team van de Flierefluiter