Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard
Vorige Volgende

Welkom terug!

— 8 mei 2020

Op maandag 11 mei zwaaien de schooldeuren van onze basisscholen eindelijk weer open. Leerkrachten en kinderen kijken er naar uit elkaar weer in levende lijve te zien en ‘normaal’ aan het werk te gaan.
Nou ja, helemaal normaal is het nog niet. Alle klassen zijn gesplitst. De ene helft van de klas (deelgroep A) komt op maandag naar school en de andere helft (deelgroep B) op dinsdag. Op woensdag komt deelgroep A weer naar school enzovoorts. Met dit ‘om-en-om’ rooster gaan alle kinderen de helft van de gebruikelijke tijd naar school. Aan het eind van elke lesdag krijgen ze huiswerk mee om de volgende dag thuis te maken. We geven vanaf komende maandag geen ‘afstandsonderwijs’ meer.
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is er daarnaast ook noodopvang op school in combinatie met de buitenschoolse opvang.

Op alle scholen is hard gewerkt om de gebouwen coronaproof te maken. De ouders hebben richtlijnen ontvangen over het halen en brengen van de kinderen. Daarbij dient de anderhalve meter in acht genomen te worden.
In de school zijn de leerlingentafels zo opgesteld dat de leerlingen maximale ruimte hebben, er zijn soms looproutes gemaakt en het schoonmaakprogramma is geïntensiveerd. Bij binnenkomst in de school reinigen de leerlingen hun handen bij één van de daarvoor bestemde displays (zie foto). Om het halen en brengen te beperken zijn veel scholen overgeschakeld op een continurooster. Er is overleg gevoerd met de kinderopvang om aansluitende buitenschoolse opvang te organiseren. In geval van ziekte of een ‘snotneus’ blijven leerlingen thuis om besmetting van andere kinderen of onze medewerkers te voorkomen. We doen een beroep op een ieders verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij zijn er klaar voor. Welkom terug!!