Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard
Vorige Volgende

Rekenplan als basis van succesvol rekenonderwijs op De Klinker

— 10 juli 2020

Rekenen is zeker niet het makkelijkste ‘vak’ op de basisschool. Voor de leerlingen van De Klinker in Oud-Beijerland wordt alles uit de kast gehaald om het rekenen zo plezierig maar ook leerzaam mogelijk te maken.

Ingeborg, inmiddels al ruim acht jaar werkzaam bij De Klinker waar zij lesgeeft aan groep 8, en Willem Jan, meester in groep 5, vormen de rekensectie binnen de school. Dat het rekenonderwijs Ingeborg zo na aan het hart ligt, is op basis van haar eigen schoolervaringen best bijzonder. ,,Rekenen was vroeger niet mijn meest geliefde vak. Maar die ervaring van toen helpt me nu om heel rustig uit te leggen. Graag help ik de kinderen die stress ervaren van rekenlessen en zorg ik dat ze leren vertrouwen op hun eigen kunnen. Veel kinderen geven aan spanning te krijgen van rekenen en ik hoop eraan te kunnen bijdragen dat dát verdwijnt.’’ Willem Jan vult aan: ,,Rekenen was voor mij juist mijn favoriete vak op de basisschool. Ik vond het leuk om alle stappen te doorlopen om tot de oplossing van een som of vraagstuk te komen. Ik merk dat ik dat ook aan mijn leerlingen wil meegeven.’’

Coördinator
Taal- en rekenonderwijs zijn belangrijke onderdelen van het lesprogramma op De Klinker. De komst van directeur Martin Dekker leidde ertoe dat er een rekenplan werd opgesteld. ,,Dat moest op een A4’tje passen. Kort en overzichtelijk, maar wel met duidelijke afspraken en een jaarplanning. In dat rekenplan staat ook beschreven dat de leerlingen dagelijks rekenles krijgen. Zo’n les duurt 60 tot 75 minuten, schetsen Ingeborg en Willem Jan. ,,De collega’s hebben zich over het plan kunnen buigen en ook aanpassingen ingediend.’’
Samen volgden zij dit jaar de cursus rekencoördinator. Ingeborg: ,,Die duurde een aantal dagen en werd gehouden in Dordrecht, georganiseerd vanuit de ECLG: het expertisecentrum leren en gedrag. In die cursus werden de belangrijke dingen aangestipt voor het rekenonderwijs op basisscholen en hoe we daarbij te werk moeten gaan: welke dingen zijn heel simpel om te doen, wat kun je doen om kinderen die minder goed rekenen toch steeds beter te maken en hoe kun je de betere rekenaars uitdagen en stimuleren.’’ Willem Jan, die in zijn klas als vast onderdeel de ‘som van de dag’ heeft ingevoerd, valt bij:
,,Met die kennis hebben we in januari een studiedag voor het hele team gehouden, om de puntjes op de i te zetten. Daarbij hebben we inmiddels Bareka geïntroduceerd, een geautomatiseerde test die helpt bij het testen en bekijken van de rekenontwikkeling van leerlingen.’’

Excel
Binnen het rekenplan, dat als rode draad geldt, staat ook beschreven dat de leerlingen bij het rekenonderwijs gebruik maakt van het vierstappenmodel: de opgave goed lezen (zet rondjes om de belangrijke informatie of maak een tekening van de som), het nadenken over hoe de som uit te rekenen is, het oplossen van de som en als laatste stap het controleren van het antwoord en of de vraag daadwerkelijk beantwoord is. Willem Jan: ,,Daar zit ook weer een connectie met ons taalonderwijs, want ‘close reading’ vormt dus ook een belangrijk onderdeel.’’
De rekenontwikkeling van de leerlingen wordt vanaf groep 3 getoetst. ,,Om de resultaten goed te kunnen bekijken en te vergelijken hebben we een bijzonder handig Excel-bestandje tot ons beschikking dat Martin voor ons gemaakt heeft. In één oogopslag kunnen we daardoor zien welke vraagstukken problemen geven en waar extra aandacht gegeven kan of moet worden. Zodat de resultaten uiteindelijk nog beter worden.’’