Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard
Vorige Volgende

Schoolsluiting tot 18 januari

— 18 december 2020

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in ons land zijn in verband met de tweede Corona-lockdown helaas tot maandag 18 januari 2021 gesloten. Dat geldt dus ook voor de scholen van onze stichting. Wel zullen wij vanaf maandag 4 januari a.s. op al onze scholen afstandsonderwijs verzorgen. Enkele basisscholen en het Hoeksch Lyceum starten al met afstandsonderwijs met ingang van morgen (16 december). Het Actief College heeft al eerder met de ouders gecommuniceerd dat de school vanwege de verhuizing naar het nieuwe gebouw gesloten is.

Voor leerlingen in de eindexamenklassen in het voortgezet onderwijs blijven de scholen open. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo. Nadere informatie ontvangt u via onze scholen.

Scholen dicht, wel noodopvang?

Net als in het voorjaar richten onze basisscholen samen met de kinderopvangorganisaties gezamenlijk een noodopvang in. De noodopvang is bedoeld voor kinderen waarvan één of beide ouders of verzorgers werken in een cruciaal beroep.
Werkt slechts één van de twee ouders of verzorgers in een cruciaal beroep? Dan vragen we u om uw kind thuis op te vangen. Als dit echt niet lukt kunt u gebruik maken van de noodopvang. Neem hiervoor contact op met de basisschool of de kinderopvangorganisatie. De basisschool vangt uw kind dan op tijdens de reguliere lestijden en tijdens de tussenschoolse opvang.

Daarnaast is er noodopvang beschikbaar voor kinderen uit kwetsbare thuissituaties. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw basisschool of kinderopvangorganisatie. Ook onze scholen voor voortgezet onderwijs kunnen een noodopvang instellen voor kinderen met een kwetsbare achtergrond.

Noodopvang buiten schooltijd en 0-4 jaar

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen kinderopvangorganisatie. Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die al bij de organisaties ingeschreven zijn. Dit geldt ook voor ouders in een cruciaal beroep. Het is wel mogelijk om uw kinderen alsnog bij de gewenste kinderopvangorganisatie in te schrijven.

De gastouderopvang blijft open. Hiervoor geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Heeft u nog vragen?

  • Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school of bij de kinderopvangorganisatie waar uw kind wordt opgevangen. In de kerstvakantie ontvangt u mogelijk niet meteen een reactie, maar uiterlijk op 31 december.

NB: de basisschool is in de kerstvakantie bereikbaar via e-mail.

  • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente Hoeksche Waard. Zij zijn per mail bereikbaar op het adres teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl.

Het team is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 088-6473647.

Als u belt, wordt er een terugbelverzoek aangemaakt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Het zijn lastige en onzekere tijden voor iedereen. Vanaf deze plaats wil ik u een hart onder de riem steken. Laten we proberen elkaar zo goed mogelijk te steunen in deze moeilijke tijd. Ik hoop dat de omstandigheden snel veranderen.

L.J. van Heeren,

Voorzitter college van bestuur