Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard
Vorige Volgende

Nieuwe directeur samenwerkingsverband

— 9 maart 2021

Met ingang van 1 mei a.s. heeft het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard een nieuwe directeur in de persoon van dr. Neely Anne de Ronde-Davidse. Tot die datum is zij als Lector Educatieve Klassen verbonden aan het Kenniscentrum Driestar Educatief te Gouda. Neely Anne beschikt niet alleen in ruime mate over kennis en ervaring rond passend onderwijs, zij heeft ook een sterke ambitie om het beleid van ons samenwerkingsverband verder vorm en inhoud te geven.

De komst van de nieuwe directeur was noodzakelijk geworden door het vertrek van de huidige, tweehoofdige directie:

  • Mariska Westdijk, adjunct directeur, beëindigde haar werkzaamheden per 1 maart jl. om zich volledig te kunnen inzetten voor haar andere werkgever, CSG De Waard.
  • Pierre den Hartog, directeur, gaat eind september met pensioen. Hij zal zijn taken en verantwoordelijkheden vanaf 1 mei a.s. geleidelijk aan de nieuwe directeur overdragen.

Mariska Westdijk en Pierre den Hartog hebben in de afgelopen jaren met grote inzet en toewijding een samenwerkingsverband gerealiseerd van uitstekende kwaliteit. Namens het bestuur wil ik hen daar ook langs deze weg heel hartelijk voor bedanken. Tegelijkertijd spreek ik namens het bestuur het volste vertrouwen uit in de nieuwe directeur. Neely Anne de Ronde stelt zich hierna aan u voor.

Met vriendelijke groet,

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Luc van Heeren

secretaris/penningmeester

Even voorstellen

Ik voel me al een aantal jaar sterk betrokken op passend onderwijs. Ik gun het ieder kind om op de school in de buurt les te krijgen en het gevoel te hebben erbij te horen. In de Hoeksche waard wordt daar al volop werk van gemaakt! De afgelopen jaren heb ik mij op de pabo waar ik werk volop verdiept in hoe je passend onderwijs goed vorm kunt geven. Wat in de klas werkt en wat er nodig is aan ondersteuning vanuit directie, bestuur en het samenwerkingsverband.

Mijn achtergrond in de pedagogische wetenschappen kwam daarbij goed van pas. De visie die ik in de loop der jaren ontwikkeld heb, sluit heel mooi aan op hoe er in de Hoeksche waard werk wordt gemaakt van passend onderwijs. Ik geloof in scholen die zelf veel kunnen en een grote expertise hebben opgebouwd. Ik heb gemerkt dat je als leerkracht heel veel kunt betekenen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en dat je veel kunt bereiken met handelingsgericht werken. Het denken en werken vanuit behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen staat daarbij centraal. Ik geloof in goede samenwerking tussen scholen en dus ook in een goede samenwerking met het speciaal(basis)onderwijs. We kunnen zoveel leren van elkaar. Juist die gedeelde expertise zorgt ervoor dat je het als leerkracht niet helemaal alleen hoeft te doen. Als ouder van 4 kinderen in de basisschoolleeftijd ervaar ik tenslotte zelf hoe belangrijk een goed contact met de school is. Passend onderwijs doe je samen, daar draag ik met veel plezier mijn steentje aan bij.

Ik werk graag vanuit onderbouwde inzichten, dat betekent dat de doelen die we met elkaar willen bereiken goed onderbouwd zijn. Vaak zijn er verschillende manieren om die doelen te behalen. Ik vind het belangrijk dat scholen iets kiezen wat aansluit bij hun eigen behoeften. Tegelijkertijd moet je wel iets kiezen waarvan bekend is dat het effectief is. Daar help ik graag bij. Ik wil een zichtbare directeur zijn. Daarom zal ik zo snel als mogelijk starten met het afleggen van schoolbezoeken.

Ik zal in de loop van het komende schooljaar gaan werken aan een nieuw 4 jarig beleidsplan, dat kan en wil ik niet alleen doen. Ik zal zorgen dat alle scholen daar bij betrokken worden. Vanaf 1 mei a.s. ben ik elke maandag, dinsdag en donderdag voor iedereen bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Neely Anne de Ronde