Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard
Vorige Volgende

Nationaal Programma Onderwijs

— 16 juli 2021

Het kabinet heeft 8,5 miljard euro uitgetrokken voor het herstel en de ontwikkeling van het basis- en voortgezet onderwijs tijdens en na de coronapandemie. Daarvoor is een Nationaal Programma Onderwijs samengesteld, met verschillende keuzemogelijkheden voor scholen. De Oud-Beijerlandse basisschool De Klinker heeft de keuzes voor het komend jaar gemaakt. ,,Dit sluit precies aan bij waar we al mee bezig waren.’’
Voor het tweede achtereenvolgende schooljaar had het coronavirus grote invloed op de manier waarop leerkrachten hun lesstof konden aanbieden en de leerlingen de lessen konden beleven. In de slotweken van het schooljaar 2020-2021 maakt het leidinggevende team van De Klinker, bestaande uit Martin Dekker en Marloes Dam, desalniettemin een positieve balans op. ,,Corona heeft ons ook de ruimte gegeven voor bezinning. Doen we wel de goede dingen als leerkrachten, brengen we de stof wel op de juiste, efficiënte manier over op de kinderen? Dat soort vragen hebben we binnen het team tegen het licht kunnen houden en ook kunnen monitoren’’, geeft Marloes aan.

Martin vult aan: ,,Terugkijkend op het schooljaar 2020-2021 kunnen we toch heel tevreden terugkijken ondanks de vele schakelmomenten die we als school hebben gehad. Natuurlijk heeft ICT een enorme boost gekregen en hebben we moeten improviseren op bepaalde momenten, maar over de resultaten zijn we enorm tevreden. Ook door de reacties die we van de ouders krijgen.’’

Creativiteit

Zonder verholen trots leest Martin een appje voor van een ouder (MR-lid), dat een (taal)les in de klas meebeleefde. ‘Supergaaf! Moet eerlijk zeggen dat we met verbazing hebben waargenomen wat er allemaal gebeurde in de klas: samenwerken, spelling, presenteren, creativiteit, wat de kinderen ervan onthouden, zelfstandigheid, projectmatig en vooral hoe leuk en creatief ze zijn’, luidt een deel van de tekst van het berichtje. ,,Daar worden we dus met elkaar heel blij van, als we zo’n signaal van de ouders krijgen. Ook omdat zij door de omstandigheden lange tijd letterlijk buiten de school moesten blijven. Leesonderwijs had bij ons al veel aandacht, door de introductie van ‘Slimmer lezen’ kunnen we daar nog meer aandacht op leggen en dat slaat aan. Toch willen we komend schooljaar ook nadrukkelijk de ouders weer terug in de school halen, uiteraard als de omstandigheden dat toelaten.’’

Met de mogelijkheden die de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs biedt voor toevoegingen en/of aanpassingen van het lesprogramma binnen de school, zijn Marloes en Martin blij. ,,Zeker omdat de menu’s die binnen het NPO worden aangeboden helemaal aansluiten op waar wij binnen De Klinker al mee bezig waren en ook prima passen bij onze kernwaarden. Daar gaan we ook mee verder. Zo zullen we in het komend schooljaar gaan werken met kleinere groepen, van zo’n twintig leerlingen en gaan we nog meer accent leggen op samenwerkend leren. Maar er zal er ook nog meer aandacht besteed worden aan de individuele leerling, met lesprogramma’s die per kind passend zijn.’’

Cultuureducatie

De onderwijsontwikkelingen van de afgelopen twee bijzonder verlopen schooljaren hebben geleid tot aanpassingen en nieuwe inzichten. ,,Het mooie vinden we dat de leerkracht de regie weer terug heeft in de klas, zodat hij of zij mooie lessen kan maken’’, stippen Martin en Marloes aan. ,,De mogelijkheden die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs geboden worden, pakken we dan ook met beide handen aan. De vakantie komt op een goed moment om de batterij weer helemaal op te laden voor het volgend schooljaar, waar we met volle kracht verder willen. Komend jaar willen we ook weer meer aandacht gaan schenken aan cultuureducatie, dat is het afgelopen schooljaar door de pandemie te weinig mogelijk gebleken maar daarmee pakken we graag de draad weer op.’’

Bron: Het Kompas Online