Eigentijds

openbaar

basisonderwijs

23 IKC’s en scholen waar jouw kind veilig en vertrouwd kan groeien en bloeien!

Onderwijs voor iedereen!

De Hoeksche School is een stichting voor openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard. Bij ons is iedereen welkom! Op 23 locaties bieden wij basisonderwijs, dalton basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Vijftien van onze locaties zijn ingericht als integraal kindcentrum (IKC). Daar bieden we opvang en onderwijs onder één dak.

Opvang & onderwijs

Eén veilige, vertrouwde plek voor opvang en onderwijs. Dat is de gedachte achter onze IKC’s. Op deze ‘alles-in-één-locaties’ kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang en ontwikkeling, peuterspeelzaal, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur.

Door dit brede aanbod kunnen we beter inspelen op de individuele behoeften van jouw kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren. De medewerkers van school en kinderopvang vormen samen één team.

Ontmoeten, ontdekken, onderzoeken

Op onze IKC’s en scholen is ieder kind welkom. Het onderwijs op onze locaties is gebaseerd op drie kernwaarden: ontmoeten, ontdekken en onderzoeken. Elke locatie geeft daar, vanuit de eigen identiteit, invulling aan.

Bovendien werken onze basisscholen intensief samen met onze scholen voor voortgezet onderwijs. Dit draagt bij aan een soepele stap van basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Speciaal basisonderwijs

Het liefst bieden wij alle leerlingen onderwijs en passende ondersteuning binnen de groep op onze reguliere scholen aan. Toch kan het voorkomen dat de school tegen de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden aanloopt.

Stichting De Hoeksche School heeft één school voor speciaal basisonderwijs: SBO Het Pluspunt in Oud-Beijerland. Een unieke school voor het ontwikkelen van talenten bij kinderen die specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben.

Locaties basisonderwijs

De Hoeksche School heeft zestien IKC’s, vier basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Klik op een locatie voor meer informatie.