Onze IKC’s en basisscholen bieden voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Kinderopvang

Onze integrale kindcentra (IKC) en basisscholen bieden opvang voor uw kind buiten schooltijden. Het gaat hierbij om voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2006 is het schoolbestuur formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (tso) van leerlingen.

Voor- en naschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2007 hebben schoolbesturen de verplichting buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden. Stichting De Hoeksche School werkt samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de ontwikkeling van integrale kindcentra. Op een aantal van onze scholen wordt bso vooralsnog aangeboden door andere organisaties voor kinderopvang.