Stichting De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

Openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard

Stichting De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. De stichting bestaat sinds 1 augustus 2019 door een fusie van de stichtingen Acis (openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard) en OVO HW (openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard).

23 IKC’s en scholen

Bij de stichting zijn twintig openbare basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Onder de basisscholen bevinden zich zestien integrale kindcentra (IKC) en drie scholen voor openbaar dalton basisonderwijs. Dagelijks bezoeken zo´n vijfduizend kinderen onze scholen. Dat is 44% van alle kinderen uit de Hoeksche Waard. De Hoeksche School heeft ruim vijfhonderd medewerkers.

Ontmoeten, ontdekken, onderzoeken

Het motto is ‘ontmoeten, ontdekken en onderzoeken’. Wij bieden leerlingen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en waar hun uitdagingen liggen. Maar ook hoe ze zich verhouden tot andere leerlingen en hun omgeving. Daarbij stimuleren we creativiteit, nieuwsgierigheid en een kritische houding. Onze medewerkers begeleiden hen hierin, enerzijds door te sturen en anderzijds door een veilige omgeving te creëren waarin fouten gemaakt mogen worden.