De kracht van De Hoeksche School ligt in de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 18 jaar. Vanuit één visie en gedeelde waarden werken kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen aan de ontwikkeling van het kind.

Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de 20 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs van De Hoeksche School.

De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.

Bestuursgids

In elk dorp en in een aantal buurtschappen treft u wel een openbare basisschool aan. In Oud-Beijerland heeft De Hoeksche School naast vier basisscholen ook een school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Elke school geeft jaarlijks een schoolgids uit. Deze bestuursgids is daar een aanvulling op.

Onze ambitie is een eigentijdse en professionele ontwikkelomgeving bieden voor alle kinderen in de Hoeksche Waard. Waar leren, plezier maken en ontwikkelen centraal staan. Niet voor niets is ons slogan: “Ontmoeten, ontdekken & onderzoeken!”