Voor de medewerkers in het basisonderwijs geldt de cao primair onderwijs.


CAO

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan het loon, de werktijden, het verlof of het pensioen. De Hoeksche School valt onder de cao primair onderwijs en de cao voortgezet onderwijs. Voor de medewerkers in het primair onderwijs geldt enkel de cao primair onderwijs.

Vaststelling cao primair onderwijs

Op 15 september 2023 is het cao-akoord voor het po afgesloten. De cao geldt met terugwerkende kracht per 1 mei 2023 en loopt tot 1 oktober 2024.

De cao po is afgesloten door:

Voordelen van een cao

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo is het loon hoger dan het minimumloon en krijgen de werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Afspraken in de cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. Is de formele looptijd van de cao verstreken, dan blijven de gemaakte afspraken automatisch gelden totdat er een nieuwe cao van kracht is.

Meer info en contact

De volledige tekst van het cao primair onderwijs vind je op Cao primair onderwijs 2022 (vosabb.nl).
Heb je vragen over de cao? Neem dan contact op met de afdeling personeelszaken: personeelszaken@dehoekscheschool.nl