Wat is de werkkostenregeling en hoe werkt het?

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt ook wel de cafetariaregeling genoemd. Dit is een regeling waarbij je als werknemer de mogelijkheid krijgt je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om een deel van je brutoloon te ruilen voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals een fiets. Deze regeling levert in veel gevallen een belastingvoordeel op.

Hoe werkt het?

De Hoeksche School heeft een speciaal ‘potje’ voor de werkkostenregeling. Elk jaar wordt het budget voor dit potje vastgesteld. Je kunt van de regeling gebruikmaken zolang er geld in het potje zit. Het kan gebeuren dat er meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget. In dat geval is de volgorde van het indienen van de nota’s leidend. Lever je de nota voor je nieuwe fiets in januari in? Dan is de kans dat je van de regeling gebruikmaakt hoger dan wanneer je dit in bijvoorbeeld oktober doet. Dreigt het budget overschreden te worden, dan krijg je hierover bericht. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Gebruikmaken van de werkkostenregeling?

Om in 2025 een beroep te kunnen doen op de regeling is het van belang dat je vóór 31 december 2024 de intentieverklaring via Visma hebt ingediend. Hiermee geef je aan dat je in het volgende jaar mogelijk gebruik wenst te maken van de regeling. Op het moment dat de intentieverklaring niet tijdig is ingediend, is het achteraf helaas niet meer mogelijk om alsnog deel te nemen aan de werkkostenregeling.

Aanschaf gedaan, en nu?

Wanneer je een aanschaf hebt gedaan, kun je de factuur via Visma declareren.

Wel een intentieverklaring, maar geen aanschaf?

Wanneer je geen aanschaf hebt gedaan, is dat geen probleem. Aan het indienen van de intentieverklaring zitten geen verplichtingen. Op het moment dat de intentieverklaring niet tijdig is ingediend, is het achteraf helaas niet meer mogelijk om alsnog deel te nemen aan de werkkostenregeling. Het is dus van belang dat je tijdig de intentieverklaring via Visma indient.

Meer info en contact

Heb je vragen over de regeling, het indienen van de intentieverklaring of het indienen van de factuur? Bel dan met de afdeling personeelszaken op telefoonnummer 078 – 629 59 99 of stuur een e-mail naar personeelszaken@dehoekscheschool.nl