Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

Het vakantierooster voor 2023-2024 voor het primair onderwijs.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

HerfstvakantieZaterdag 14-10-2023 t/m zondag 22-10-2023
KerstvakantieZaterdag 23-12-2023 t/m zondag 07-01-2024
VoorjaarsvakantieZaterdag 17-02-2024 t/m zondag 25-02-2024
Goede Vrijdag/PasenVrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024
MeivakantieZaterdag 27-04-2024 t/m zondag 12-05-2024
PinksterenMaandag 20-05-2024
ZomervakantieZaterdag 13-07-2024 t/m zondag 25-08-2024
  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2023-2024 van het Ministerie van OCW;
  • De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.