Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 voor basis- en voortgezet onderwijs.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 voor basis- en voortgezet onderwijs

Herfstvakantie Zaterdag 17-10-2020 t/m zondag 25-10-2020
Kerstvakantie Zaterdag 19-12-2020 t/m zondag 03-01-2021
Voorjaarsvakantie Zaterdag 20-02-2021 t/m zondag 28-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021
Meivakantie Zaterdag 24-04-2021 t/m zondag 09-05-2021
Hemelvaart Donderdag 13-05-2021 t/m zondag 16-05-2021
Pinksteren Maandag 24-05-2021
Zomervakantie Zaterdag 17-07-2021 t/m zondag 29-08-2021
  • de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW
  • de vakantiedata zijn voor onze scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard