Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

Het vakantierooster voor 2020-2021 & 2021-2022 voor het primair onderwijs.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie Zaterdag 17-10-2020 t/m zondag 25-10-2020
Kerstvakantie Zaterdag 19-12-2020 t/m zondag 03-01-2021
Voorjaarsvakantie Zaterdag 20-02-2021 t/m zondag 28-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021
Meivakantie Zaterdag 24-04-2021 t/m zondag 09-05-2021
Hemelvaart Donderdag 13-05-2021 t/m zondag 16-05-2021
Pinksteren Maandag 24-05-2021
Zomervakantie Zaterdag 17-07-2021 t/m zondag 29-08-2021
  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW;
  • De vakantiedata zijn voor onze scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie Zaterdag 16-10-2021 t/m zondag 24-10-2021
Kerstvakantie Zaterdag 25-12-2021 t/m zondag 09-01-2022
Voorjaarsvakantie Zaterdag 26-02-2022 t/m zondag 06-03-2022
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022
Meivakantie Zaterdag 23-04-2022 t/m zondag 08-05-2022
Hemelvaart Donderdag 26-05-2022 t/m zondag 29-05-2022
Pinksteren Maandag 06-06-2022
Zomervakantie Zaterdag 09-07-2022 t/m zondag 21-08-2022
  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW;
  • De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.