IKC Het Anker in Heinenoord is op zoek naar een enthousiaste en empathische

IKC Directeur

Ingangsdatum: 1 augustus 2023

IKC Het Anker is een gezellige en knusse openbare dorpsschool met ongeveer 10 medewerkers en 4 combinatieklassen. We proberen de onderbouw regelmatig te splitsen, zodat er een goede basis kan worden geboden. De school telt rond de 80 leerlingen en groeit gestaag. De school is gehuisvest in een gebouw samen met een christelijke basisschool. Door de recente uitbreiding met een kinderopvang is de school volop in ontwikkeling tot een Integraal Kind Centrum. De school werkt vanuit de kernwaarden: Aardig, Netjes, Kalm, Eerlijk en Respect. Het Anker is ‘een veilige haven’. We zijn een plezierige school met een prettig klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. Er is onder andere veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het schoolteam wil het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen naar de individuele kinderen en hun onderwijsbehoeften. We proberen uit elk kind het maximale te halen. Hierbij werken we intensief samen met ouders vanuit de gedachte “It takes a village to raise a child”. Daarnaast wordt het team ondersteund door vakleerkrachten voor gym, muziek en kleuterdans en is er ook veel ruimte voor gastlessen en uitstapjes.

Voor de functie geldt:

  • Je geeft leiding aan 10 tot 15 IKC medewerkers;
  • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, het pedagogisch klimaat, de communicatie en de middelen van de school onder eindverantwoordelijkheid van het schoolbestuur;
  • Je bent aanspreekpunt voor ouders en externen.

Klik hier voor de volledige vacature tekst.

Solliciteer:

E-mail: sollicitatie@dehoekscheschool.nl

Informeer over de vacature/de school:

De heer B. Roth, directeur IKC Het Anker
Telefoon: 0186-602255

www.obs-hetanker.nl

Informeer over het schoolbestuur/andere mogelijkheden:

De heer A. Keller, voorzitter College van Bestuur
Telefoon: 078-6295999
www.dehoekscheschool.nl