Kernleden ondersteuningscommissie (0,6 – 0,8 fte)

Het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard is per 1 juli 2021 op zoek naar twee deskundige, empathische kernleden ondersteuningscommissie

De inhoudelijke beoordeling of een leerling het best ondersteund kan worden in het Speciaal Onderwijs (SO), Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het regulier basisonderwijs is een taak van de Ondersteuningscommissie. De OC bestaat uit 3 kernleden en komt tot een advies na overleg met de school en de ouders. De commissie werkt onder eindverantwoordelijkheid van directie en bestuur van het samenwerkingsverband.

Functieomschrijving

Na aanmelding van een leerling analyseer je de handelingsverlegenheid van de school. Je verricht klassenobservaties en overlegt met ouders, intern begeleider, groepsleerkracht en kind. Je stelt in overleg met de OC het eindverslag op met daarin de conclusies en het advies. Je communiceert hierover met de ouders, school en toelaatbaarheidscommissie.

Functie-eisen

Je bent een ervaren orthopedagoog of een bevlogen, ervaren leerkracht/intern begeleider met een Master (S)EN opleiding. Je beschikt over een academisch denkniveau, goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je beschikt over kennis en ervaring inzake het speciaal (basis)onderwijs, hoogbegaafdheid, het jonge kind, het directe instructiemodel (IGDI/EDI), oplossingsgericht werken, HGW, CLB en HGD. Je bewaart professionele distantie.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst. Stuur je sollicitatie met cv vóór 7 mei a.s. op.

Informeer

De heer M.P. den Hartog, directeur SVW PPO HW
Telefoon: 078-6295994
E-mail: mpdenhartog@swv2804.nl

Mevrouw Y. de Vries, voorzitter Ondersteuningscommissie SVW PPO HW
Telefoon: 078-6295999
E-mail: ydevries@swv2804.nl

 

Solliciteer

Bestuurskantoor SWV PPO Hoeksche Waard
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek

E-mail: sollicitatie@dehoekscheschool.nl

  • Prettige werkomgeving

  • Uitdagende, afwisselende en betekenisvolle functie

  • Fijne samenwerking met ambitieuze scholen