Stichting De Hoeksche School Kinderopvang is een regionale kinderopvang in de Hoeksche Waard. Onze organisatie heeft een rijke historie en verzorgt al meer dan een kwart eeuw kinderopvang. Aanvankelijk alleen in Numansdorp en Klaaswaal en de laatste jaren zijn we in de gehele Hoeksche Waard actief. Onze stichting zonder winstoogmerk heeft een samenwerkingsovereenkomst met De Hoeksche School Onderwijs om integrale kindcentra te realiseren. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder.

Wij zoeken een enthousiast

Lid Raad van Toezicht (M/V, portefeuille financiën)

De  Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. Er is binnenkort een vacature voor een lid met financiën als belangrijkste aandachtspunt. De kandidaat moet in staat zijn integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de directeur-bestuurder.

Kan je:

  • De financiële spil zijn in onze raad;
  • Afstandelijkheid en betrokkenheid combineren;
  • Beoordelen/controleren combineren met adviseren/stimuleren;
  • Het organisatiebelang behartigen met oog voor de verwachtingen van de ouders en het algemeen maatschappelijk belang;
  • Besluitvaardig handelen;
  • Werken met globale informatie en om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden;
  • Informatie op belang waarderen en organisatorische spanningen herkennen;
  • In voldoende mate tijd besteden aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen (ongeveer 6 per kalenderjaar) en in het belang van de organisatie je netwerk  aanwenden voor ondersteuning van de directie van de stichting?

Wil je ons dan je gemotiveerde sollicitatie sturen vóór 15  januari 2021

Informeer/solliciteer

Stichting De Hoeksche School Kinderopvang
C. (Cora) Labree-Bluemink, directeur-bestuurder
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek

Telefoon: 0186-650024
E-mail: stuur je sollicitatie met CV naar c.labree@ko-dehoekscheschool.nl